Thứ Năm, 22 tháng 4, 2010

CAMTASIA STUDIO : IMPORT MEDIA

NGÀY 20.4.2010 :

8.CAMTASIA STUDIO : IMPORT MEDIA

[img]http://utbinh.com/AA4/17042010/ImportMedia.png[/img]

[img]http://utbinh.com/AA4/17042010/DinhDangVideo.png[/img]

http://utbinh.com/AA4/17042010/ImportMedia.png

http://utbinh.com/AA4/17042010/ImportMedia.doc

http://utbinh.com/AA4/17042010/ImportMedia.pdf

Camtasia Studio 7 : Import Media ( htm) :

http://utbinh.com/AA4/17042010/ImportMedia.htm

http://utbinh.com/AA4/17042010/DinhDangVideo.png

http://utbinh.com/AA4/17042010/DinhDangVideo.doc

http://utbinh.com/AA4/17042010/DinhDangVideo.pdf

Camtasia Studio 7 : Các Định Dạng Video ( htm) :

http://utbinh.com/AA4/17042010/DinhDangVideo.htm

VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CAMTASIA STUDIO 7

PHIM camtasia studio 7

http://www.youtube.com/watch?v=NsyjEWX-SKM

CAMTASIA STUDIO 7 LIBRARY

http://www.youtube.com/watch?v=ZhyLC17hROI

CAMTASIA STUDIO 7 ZOOM IN PAN

http://www.youtube.com/watch?v=C7T69XjejgM

CAMTASIA STUDIO 7 IMPORT MEDIA

http://www.youtube.com/watch?v=E0pMsT7RXAA

CAMTASIA STUDIO 7 CALLOUTS

http://www.youtube.com/watch?v=U_wLdvQfadA

CAMTASIA STUDIO 7 ĐỊNH DẠNG FLV VÀ MPG4

http://www.youtube.com/watch?v=Se39sC7IlFY

http://www.youtube.com/watch?v=gGaNYsb4cQg

CAMTASIA STUDIO 7 GHI HÌNH MÀN HÌNH

http://www.youtube.com/watch?v=C3zPfjW6cJ0

http://www.youtube.com/watch?v=ELj-NNdvxJo

CAMTASIA STUDIO 7 CONVERT POWER POINT TO AVI http://www.youtube.com/watch?v=10lsx92vxhc

http://www.youtube.com/watch?v=aa6BZWMGpLk

http://www.youtube.com/watch?v=bTjTLXmFYmI

http://www.youtube.com/watch?v=ZRInUv5N3vU

Xem đoạn phim định dạng CAMREC đã Upload lên Mạng :

http://utbinh.com/AA4/test_17042010/test_17042010.html

Nhấp lên Link để xem Đoạn Phim vừa tạo : http://goo.gl/wpi4

Link Video này : http://www.youtube.com/watch?v=ZKkA-GSEesg

CAMTASIA STUDIO 7 TẠO PHIM

http://www.youtube.com/watch?v=nOTjcrNuyws

http://www.youtube.com/watch?v=Z-J25jhIgLE

http://www.youtube.com/watch?v=gJFQCGCK35M

http://www.youtube.com/watch?v=JKr1a5p0GBI

http://www.youtube.com/watch?v=9bbOcz3pgp4

Download Codec Pack 590 Mega ) xem mọi định dạng video ,(24,66MB) :

http://goo.gl/3X6J,

ftp://majorgeeks.mirror.internode.on.net/multimedia/K-Lite_Codec_Pack_590_Mega.exe

Tuần Báo Tin Học 15 (8,83MB) :

http://utbinh.com/AA4/17042010/TBTH15.doc

Tuần Báo Tin Học 15 (htm) :

http://utbinh.com/AA4/17042010/TBTH15.htm

Slide Shows ngày 17.4.2010 ( 32,94MB) :

http://utbinh.com/AA4/17042010/SlideShows_18042010.rar

Tìm hiểu CÂY CHÓ ĐẺ (205KB) :

http://utbinh.com/AA4/17042010/CayChoDe.doc

Các Định Dạng Video (1,09MB) :

http://utbinh.com/AA4/17042010/CACDINHDANGVIDEO.doc

35 Năm Tái Ngộ 18.4.2010

http://www.youtube.com/watch?v=hvluDrX_nL0

SAIGON Chiều Mưa Cuối Tuần 17.4.2010

http://www.youtube.com/watch?v=goVcv0nK01I

SAIGON 16.4.2010

http://www.youtube.com/watch?v=qMbB9TQRWuM

http://www.youtube.com/watch?v=6IBoEWidBHI

http://www.youtube.com/watch?v=zRqOYsuOz2w

http://www.youtube.com/watch?v=ZKkA-GSEesg

NGÀN ĐỜI CHIA LY

http://www.youtube.com/watch?v=gw7CUu8ziOk

KỶ NIỆM BUỒN

http://www.youtube.com/watch?v=HiwhJKV9juE

Thứ Tư, 14 tháng 4, 2010

CONVERT POWER POINT TO AVI


NGÀY 15.4.2010 :

7.CONVERT POWER POINT TO AVI

[img]http://utbinh.com/AA4/15042010/convertavi.png[/img]

http://utbinh.com/AA4/15042010/convertavi.png

http://utbinh.com/AA4/15042010/convertavi.doc

http://utbinh.com/AA4/15042010/convertavi.pdf

Hướng Dẫn sử dụng Camtasia Studio 7 (260KB) :

http://utbinh.com/AA4/15042010/HuongDan_CAMTASIASTUDIO_7.doc

Hướng dẫn sử dụng Video Studio 11 ( 421Kb ) :

http://utbinh.com/AA4/15042010/HuongDanVIDEOSTUDIO_11.doc

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WINDOWS MOVIE MAKER

ĐỂ TẠO RA VIDEO CLIPS ĐƯA VÀO YOU TUBE

http://goo.gl/BcLm

Đọc Báo ngày 10.4.2010 (2.30MB ) :

http://utbinh.com/AA4/15042010/DOCBAO_10042010.doc

Links Download Dỉa Video hướng dẫn PSCS3 (34KB) :

http://utbinh.com/AA4/15042010/links_pscs3.doc

Tuần Báo Tin Học Số 14 ( 3.86MB ) :

http://utbinh.com/AA4/15042010/TBTH14.doc

Tuần Báo Tin Học Số 14 dạng htm :

http://utbinh.com/AA4/15042010/http://utbinh.com/AA4/15042010/TBTH14.htm

Epson Stylus Photo R230

Download bài viết này tại : http://goo.gl/EVfw

Xem File Video Clip tại : http://goo.gl/xoIi

EPSON_T11.doc : http://goo.gl/QQck

VIDEO_CLIPS_12042010.doc (2.77 MB) : http://goo.gl/dWiv

LINKS_UTBINH_12042010.doc (12.5 MB) : http://goo.gl/nHtH - http://goo.gl/3Q2s

Thứ Bảy, 10 tháng 4, 2010

ULEAD VIDEO STUDIO 9 ;PREVIEW VÀ 7 LỚP

NGÀY 10.4.2010 :

2.ULEAD VIDEO STUDIO 9 ;PREVIEW VÀ 7 LỚP .

[img]http://utbinh.com/AA4/09042010/7LOP.png[/img]

http://utbinh.com/AA4/09042010/7LOP.png

http://utbinh.com/AA4/09042010/7LOP.doc

http://utbinh.com/AA4/09042010/7LOP.pdf

XEM FILE VIDEO HƯỚNG DẪN CỦA ÚT BỈNH TẠO CHO BÀI VIẾT NÀY :

http://goo.gl/Dnp3

Links download chương trình ULEAD VIDEO STUDIO 9 ( Tạo 10.4.2010 )

ULEADVIDEOSTUDIO9.part1.rar (195.31 MB)

Nhấp : http://goo.gl/eUpM

hoặc : http://www.mediafire.com/?5ztmzxcvydl

ULEADVIDEOSTUDIO9.part2.rar (195.31 MB) :

Nhấp : http://goo.gl/SdU0

hoặc : http://www.mediafire.com/?jtmninmggz3

ULEADVIDEOSTUDIO9.part3.rar (195.31 MB)

Nhấp : http://goo.gl/A2mt

hoặc : http://www.mediafire.com/?uihnmmziino

ULEADVIDEOSTUDIO9.part4.rar (132.9 MB)

Nhấp : http://goo.gl/di8g

hoặc : http://www.mediafire.com/?bwzinyzhk0m

Download Ulead Video Studio 9 Plus bản Full ( Tạo 8.4.2010 )

ULEAD VIDEO STUDIO 9.part1.rar (193.44 MB) : http://goo.gl/ReCJ

ULEAD VIDEO STUDIO 9.part2.rar (193.44 MB) : http://goo.gl/eDXt

ULEAD VIDEO STUDIO 9.part3.rar (193.44 MB) : http://goo.gl/hja0

ULEAD VIDEO STUDIO 9.part4.rar (125.43 MB) : http://goo.gl/sNk4

Cài đặt : Rất đơn giản như mọi phần mềm khác , dán 1 trong các toa thuốc sau

100A2-89001-63445238 /556A2-89000-67930597 / 936A2-89000-29897692

CÁC BẠN CẦN DOWNLOAD 47 FILES HƯỚNG DẪN BẰNG VIDEO CỦA HG ĐỂ TỰ HỌC , UTBINH CĂN CỨ VÀO CÁC FILE NÀY ĐỂ VIẾT RA BÀI VIẾT HƯỚNG DẪN BẰNG VĂN BẢN SAU ĐÂY :

Download 47 Video Hướng dẫn (124.38MB) : http://goo.gl/sStn

Bạn phải cài đặt Chương trình Macromedia Flash Player mới có thể xem được 47 Files này . Chỉ cần nhấp lên nó là nó tự chạy . Sau đây là Link Download Macromedia Flash Player 7.0.0.2.Public (534KB) : http://goo.gl/8NEg

DOWNLOAD FILE VIDEO HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU KHUNG PREVIEW NÀY (7.72mb) : http://goo.gl/aBOm

TRONG VIDEO STUDIO 9 CUNG CẤP CHO BẠN 7 LỚP ĐỂ THỰC HIỆN 2 CHỨC NĂNG SAU ĐÂY : BIÊN TẬP VÀ HIỆU CHỈNH ĐOẠN PHIM VIDEO .BÀI VIẾT DƯỚI ĐÂY DỰA THEO FILE VIDEO HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU 7 LỚP NÀY .

DOWNLOAD FILE VIDEO (7.72mb) : http://goo.gl/aBOm

Kết Quả : Xem 2 Đoạn Video vừa tạo

http://goo.gl/LXZt http://goo.gl/jPah

Sử dụng CAMTASIA STUDIO 4.0 (2.19MB) :

http://utbinh.com/AA4/09042010/CAMTASIA4.doc

Sử dụng CAMTASIA STUDIO 6.0 (2.34MB) :

http://utbinh.com/AA4/09042010/CAMTASIA6.doc

Hướng dẫn Sử Dụng Video Studio của HG ( Chương 1 và 2 ) :

http://utbinh.com/AA4/04042010/UVS9_SSDG_CHUONG_1_2.doc

Hướng dẫn Sử Dụng Video Studio của HG ( Chương 3 và 4 ) :

http://utbinh.com/AA4/09042010/HG_CHUONG3_4.doc

Thứ Năm, 8 tháng 4, 2010

EXCEL 2007 : FORAMT PAINTER-STYLE .
NGÀY 8.4.2010 :

28.EXCEL 2007 : FORAMT PAINTER-STYLE .

[img]http://utbinh.com/AA4/08042010/a.png[/img]

[img]http://utbinh.com/AA4/08042010/b.png[/img]

http://utbinh.com/AA4/08042010/a.png

http://utbinh.com/AA4/08042010/b.png

Đọc Báo ngày 5.4.2010 (11.41MB) :

http://utbinh.com/AA4/08042010/DOCBAO_05042010.doc

Hướng dẫn tạo File GHOST (163KB) :

http://utbinh.com/AA4/08042010/GHOST.doc

Links các Bài Viết của Út Bỉnh ngày 8.4.2010 (12.46MB) :

http://utbinh.com/AA4/08042010/style.doc

http://utbinh.com/AA4/08042010/style.pdf

Tuần báo Tin Học 13 (5.94MB) :

http://utbinh.com/AA4/08042010/TBTH13.doc

Tuần Báo Tin Học 13 dạng HTM :

http://utbinh.com/AA4/08042010/TBTH13.htm

Thế Giới Ảnh 8.4.2010 (6.98MB) :

http://utbinh.com/AA4/08042010/THEGIOIANH_08042010.doc

Từ Vựng Tiếng Anh ( 50KB) :

http://utbinh.com/AA4/08042010/tuvung_tienganh.doc

Epson Stylus Photo R230 , Download bài viết này tại : http://goo.gl/EVfw

Xem File Video Clip tại : http://goo.gl/xoIi

Máy In EPSON_T11.doc : http://goo.gl/QQck

SAIGON BY NIGHT 4.4.2010

http://www.youtube.com/watch?v=vgFnQxlrQ1s

http://www.youtube.com/watch?v=fJCVwEnKEtM

http://www.youtube.com/watch?v=LtgLdGwqeD8

MÁY IN EPSON R 230 NGÀY 5.4.2010

http://www.youtube.com/watch?v=Lgd5AWkagac

GOODBYE MY LOVE 5.4.2010

http://www.youtube.com/watch?v=lpTXOToXFbY

Saigon by Night 31.3.2010

http://www.youtube.com/watch?v=SeKHGkXLe50

http://www.youtube.com/watch?v=QV3y_mb8YU8

http://www.youtube.com/watch?v=QV3y_mb8YU8

SAIGON by night 28.3.2010

http://www.youtube.com/watch?v=BVijlH60YeU

http://www.youtube.com/watch?v=mlNJF4qT9cM

http://www.youtube.com/watch?v=5qbrslLXYjw

http://www.youtube.com/watch?v=5qbrslLXYjw

SAIGON CƠN MƯA ĐẦU MÙA 26.3.2010

http://www.youtube.com/watch?v=y0OYtisjD5I

http://www.youtube.com/watch?v=_PRoHKpGm7o

http://www.youtube.com/watch?v=Djd9oc7_o4U

SAIGON BY NIGHT

http://www.youtube.com/watch?v=FKpblDEM91c

http://www.youtube.com/watch?v=HegbWp9a71E

http://www.youtube.com/watch?v=hemM6AbG2L0