Thứ Hai, 18 tháng 1, 2010

LINKS THÁNG 2 NĂM 2008

LINKS THÁNG 2 NĂM 2008

LINKS_THANG_1.2008.doc (103 KB)
http://goo.gl/hsYI
LINKS_THANG_2.2008.doc (383.5 KB) :
http://goo.gl/hoyG
FORUM_DDTH.COM.doc (207.5 KB)
http://goo.gl/wcnA
NOIVOI_UTBINH_15012010.doc (247.5 KB)
http://goo.gl/8081
LINKS_17012010.doc (8.8 MB) : http://goo.gl/prQR
20LESSONS_EXCEL2007_UB_SOAN.rar (21.36 MB) : http://goo.gl/aAOv
E-BOOK Flash 9 , dung lượng 1.16 MB :
http://download135.mediafire.com/imfxezlapzyg/6wmeixbuw3t/+FLASH9.chm
E-BOOK Thiết kế Web bằng EXPRESSION WEB 2007 , dung lượng 1.45 MB :
http://download163.mediafire.com/e5nvxl9hi1mg/802g6x121xm/EXPRESSIONWEB.chm
E-BOOK Tạo bài giảng bằng SNAG-IT , dung lượng 3.14 MB :
http://download81.mediafire.com/gyymjnvddlkg/admtfynjmgv/8_Bai_Snag_It.chm
E-BOOK 15 bài Tạo Actions trong Photoshop , dung lượng 3.81 MB :
http://download320.mediafire.com/z1ymfx1mmm0g/0bi0ljy1gtx/15_Bai_Actions_Photoshop.chm
E-BOOK Bóng Đổ trong Photoshop , dung lượng 4.29 MB :
http://download345.mediafire.com/vwtmjh3wltmg/4jkxta5xxbn/17_Bai_BongDo.chm
E-BOOK Phục Hồi Ảnh Chuyên Nghiệp , dung lượng 6.28 MB :
http://download223.mediafire.com/mfmyi3gb2yyg/d1z1n4ijmyz/23_Bai_PhucHoiAnhChuyenNghiep.chm
E-BOOK Tạo BLOG , dung lượng 1.26 MB :
http://download294.mediafire.com/zjtotun3tlng/ayzyymcmmyu/BLOG.chm
E-BOOK Corel 13 , dung lượng 1.57 MB :
http://download55.mediafire.com/uvg1jnydvymg/5bf30ml1zj4/COREL13.chm
E-BOOK Thiết Kế Web EXPRESSION WEB 2007 , dung lượng 1.45 MB :
http://download163.mediafire.com/1x19ygjwdzmg/802g6x121xm/EXPRESSIONWEB.chm
E-BOOK Thiết Kế Web DREAMWEAVER 8 , dung lượng 23.50 MB :
http://download84.mediafire.com/kxyxb0mc2o6g/5kx1glb2xui/DREAMWEAVER8.chm
E-BOOK FLASH 8 , dung lượng 5.21 MB :
http://download187.mediafire.com/yj0oyzndy5og/0meecht9yva/FLASH8.chm
E-BOOK WORD 2007 , dung lượng 2.56 MB :
http://download227.mediafire.com/zmxsyhcx5lcg/aggnmnx1lye/Lessons_+word_+2007.chm
E-BOOK Tìm Hiểu GOOGLE , dung lượng 6.58 MB :
http://download85.mediafire.com/vtwofxebzjyg/ejyxrzjmham/GOOGLE.chm
E-BOOK Thiết Kế Web Front Page 2003 , dung lượng 45.49 MB :
http://download313.mediafire.com/9b1jnb1o1mkg/evmk0yyx2ju/FRONTPAGES2003.chm
E-BOOK Mạng NETWORKING , dung lượng 51.08 MB :
http://download473.mediafire.com/bo0v0ez01yjg/7cuvlvfln22/NETWORKING.chm
E-BOOK Photoshop CS2 , dung lượng 35.19 MB :
http://download286.mediafire.com/jz1yxtmeqtig/bbdxglyvzk3/PHOTOSHOP_+CS2.chm
E-BOOK 8 Kiểu tách nền trong Photoshop , dung lượng 2.87 MB :
http://download233.mediafire.com/dwbgt15gkxtg/b9tge9tuqpl/PHOTOSHOP_TachNen.chm
E-BOOK Chữ VIỆT trong Proshow Gold , dung lượng 1.57 MB :
http://download212.mediafire.com/luyaxxtttigg/ftez2yw4hxf/proshowchuViet.chm
E-BOOK Chương Trình tạo Slide Show PROSHOW GOLD , dung lượng 1.59 MB :
http://download246.mediafire.com/lj2mz4xac3jg/3sax9xjemwa/PROSHOWGOLD.chm
E-BOOK Power Point 2003-2007 , dung lượng 46.26 MB :
http://download330.mediafire.com/ysrnzmxihygg/aihfvygxez2/POWERPOINT2003_2007.chm
http://download330.mediafire.com/1hl2ymvhozxg/aihfvygxez2/POWERPOINT2003_2007.chm
E-BOOK Sổ tay Cracker , dung lượng 55.94 MB :
http://download116.mediafire.com/d929nyhmcgyg/9kp1t4gxhx2/SoTayCracker1.0.chm
E-BOOK Photoshop CS3 , dung lượng 52.55 MB :
http://download43.mediafire.com/2xlhhebgb00g/4jfdjbvle2z/PHOTOSHOP_+CS3.chm
E-BOOK Sổ tay Tin Học , dung lượng 10.00 MB :
http://download94.mediafire.com/qkwxdzzmwjgg/eajmgma9lmt/sotaytinhoc.chm
E-BOOK : Windows Video Maker , dung lượng 2.91 MB :
http://download107.mediafire.com/j1415smtcmwg/bgadfz1wi2m/WindowsVideoMaker.chm
E-BOOK Tuần Báo tin Học , dung lượng 32.95 MB :
http://download240.mediafire.com/1hf2tpjxmfyg/1zmpgvxzz29/TUANBAOTINHOC.chm
E-BOOK Yahoo Mash , dung lượng 3.00 MB :
http://download285.mediafire.com/mhb2ylxwejcg/53mdzxgdgve/YahooMash.chm
E-BOOK Macromedia Flash , dung lượng 211 KB :
http://download313.mediafire.com/1wdv3a0m39lg/3k3y0ovt0m3/Macromedia+Flash.pdf
E-BOOK Căn bản PHP , dung lượng 2.84 MB :
http://download300.mediafire.com/mlt4egmgxi0g/dxdl6y4vweg/Can+ban+PHP.pdf
E-BOOK Sổ tay Yahoo! toàn tập , dung lượng 1.28 MB :
http://www.echip.com.vn/echiproot/Softwares/2007/sotayyahoo.rar
E-BOOK Lessons tháng 7 năm 2006 , dung lượng 43.08 MB :
http://download167.mediafire.com/1yxdmxb2njbg/f2hm2f9z4zg/lessonsJUL06.chm
E-BOOK : EXPRESSION WEB TỪ BÀI 1 ĐẾN BÀI 10 NGÀY 8.2.2008
10 Bài Expresion Web 2007 do utbinh soạn theo sách của KS PHẠM THANH PHONG , có dung lượng 12.10 MB.
Utbinh tạo E-BOOK 10 bài nầy , dung lượng 2.62 MB.
Link Download E-BOOK nầy : http://download56.mediafire.com/lompgxsb5zog/cz1npjyzmcy/EXPRESSIONWEB2007.chm
E-BOOK : DREAMWEAVER 8 , 30 bài viết do utbinh soạn 7.71 MB :
NGÀY 23.2.2008 :
31.Dreamweaver 8 : VĂN BẢN TRANG WEB

[img]http://utbinh.com/FEB08/220208B/dream31.jpg[/img]
http://utbinh.com/FEB08/220208B/dream31.jpg
http://utbinh.com/FEB08/220208B/dream31.doc
http://utbinh.com/FEB08/220208B/dream31.pdf
DOC 1724 KB – PDF 1481 KB – JPG 1326 KB
Kết Quả Thực Tập :
http://utbinh.com/site150208/index.html
http://utbinh.com/site150208/page2.html
E-BOOK : DREAMWEAVER 8 , 30 bài viết do utbinh soạn 7.71 MB :
http://download239.mediafire.com/cncnzh3ilxxg/3j2t8minody/DREAM8.chm
Ngày 22.2.2007 :
30.Dreamweaver 8 : Thiết kế Web theo mẫu trên Mạng .

[img]http://utbinh.com/FEB08/220208/dream30.jpg[/img]
http://utbinh.com/FEB08/220208/dream30.jpg
http://utbinh.com/FEB08/220208/dream30.doc
http://utbinh.com/FEB08/220208/dream30.pdf
DOC 1.75 MB – PDF 1.70 MB – JPG 820 KB.
Xem Slide Show : Viết Thư Pháp trên người đẹp 2.97 MB :
http://utbinh.com/FEB08/220208/ThuPhap.pps
Đọc tác Phẩm hay của Đào Hiếu : Lạc Đường 877 KB
http://utbinh.com/FEB08/220208/lacduong.doc
Kết Quả Thực tập :
http://utbinh.com/site230208/index.html
Thu thuat blog chat internet web mail. Cac nguon tai lieu, hoc tap online, trang web hay. Chuyen de blog online:
http://vinablog.blogspot.com/
http://www.thuthuatblog.com/
Bầu chọn
- Ở VietnamWebsite.net
- Ở BlogCatalogue
- Ở FuelMyBlog
- Ở BloggersChoiceAwards
- Đăng ký BlogRush
- Mở OpenID!

Cách Download :
Cách download youtube video
Cách download nhạc phim
Các phần mềm download
Bài tương tự:
101 phần mềm miễn phí 2007
101 phần mềm miễn phí 2006
Từ điển anh việt miễn phí StarDict
Cách download phim của ephim
Được đăng bởi VinaBlog
Phần mềm diệt virus miễn phí:
1. Bitdefender Free
2. AVG Free
3. Avast Free
4. Bkav Free (made in Vietnam)
5. LavaSoft Ad-Aware SE Personal (chuyên quét Spyware)
6. Spybot Search & Destroy (chuyên quét Spyware)
Quét virus trực tuyến - Scan virus online:
1. http://www.virustotal.com (nguồn Echip)
Bạn truy cập vào địa chỉ http://www.virustotal.com.
Những chương trình soạn thảo văn bản trực tuyến hay nhất hiện nay:
1. Google Docs & Spreadsheets (docs.google.com)
2. ThinkFree (thinkfree.com)
3. Zoho (zoho.com)
Trang Blog CNTT rất hay , có nhiều bài viết : http://conght.wordpress.com/2007/11/03/yahoo-mash/
Dân IT có câu: "Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi". Chính vì thế, bạn nên tận dụng chức năng [Search] của blog, và chú ý đến các trang mục [Xem nhiều nhất], [Lịch viết bài], [Chuyên đề], [Bài viết cũ], ... vì tất cả bài viết đều nằm ở những mục này.
Một số dịch vụ dịch thuật trực tuyến
Được viết bởi Lê Quốc Trí ngày Jan 31, 2008 trong Website hay, Internet
Được xem 185 lần, 6 lần trong hôm nay.
Khi bạn online gặp phải một số trang tiếng Pháp, Trung, Nhật chẳng hạn, nhưng bạn lại biết rằng những trang này có chứa những thông tin mà bạn cần. Chẳng hạn : sách điện tử, nhạc, phần mềm,v.v…
Vậy sao bạn không nhờ một số dịch vụ dịch thuật trực tuyến miễn phí hỗ trợ bạn. Sau đây là một số trang Web hỗ trợ dịch thuật trực tuyến:
• http://www.google.com/translate_t
• http://babelfish.altavista.com/
• http://babelfish.yahoo.com/
• http://vdict.com/?autotranslation ( Có dịch sang tiếng Việt)
• http://dictionary.reference.com/translate/
• http://www.freetranslation.com/
• http://translation.langenberg.com/
• http://www.worldlingo.com/en/products_services/worldlingo_translator.html
• http://translation2.paralink.com/
Các bạn thử khám phá mỗi trang nhé, xem chúng dịch chính xác thế nào.
Trang BLOG Thủ Thuật nầy rất hay , có đủ tài liệu cho các bạn tự hoc : http://www.blogthuthuat.com/
Những gì liên quan đến Thiết Kế WEB , trang nầy rất hay : http://thegioiweb.vn/default.aspx
ADOBE PHOTOSHOP CS 4 v11.0 ,Dung Lượng 454.21 MB :
http://hire7.net/content_ftp/soft/2.08/Fotoscs4%5Bhire7.net%5D.rar
Nhiều E-BOOK rất hay để các bạn tự học : http://www.3c.com.vn/Story/vn/hotrokhachhang/ebooks/ebksachcnttkhac/2008/2/35219.html
Download sách CNTT rất hay và nhiều : http://www.3c.com.vn/Zone/vn/ebooks/ebksachcnttkhac.html
Việt-Nam những hình ảnh xưa: http://nguyentl.free.fr/html/sommaire_photo_ancienne_vn.htm
Hình Ảnh xưa : http://hinhxua.free.fr/autrefois/docteur-hocquard/page1/photo_docteur_hocquard_1_vn.htm
Trang web hay : http://www.vnmedia.vn/
Việt Nam những hình ảnh xưa : http://nguyentl.free.fr/html/sommaire_photo_ancienne_vn.htm
Bạn thử vào Google.com.vn nhập từ khóa : hình utbinh > Enter . Sẽ cho bạn nhiều bất ngờ , thú vị .

NGÀY 19.2.2008:
29.DREAMWEASVER 8 : TẠO TRANG WEB THEO MẪU 3 CÓ 4 TRANG .

[img]http://utbinh.com/FEB08/190208/dream29.jpg[/img]
http://utbinh.com/FEB08/190208/dream29.jpg
http://utbinh.com/FEB08/190208/dream29.doc
http://utbinh.com/FEB08/190208/dream29.pdf
DOC 1059 KB – PDF 822 KB – JPG 1583 KB
Kết Quả Thực Tập :
http://utbinh.com/site170208/index.html
http://utbinh.com/site170208/page1.html
http://utbinh.com/site170208/page2.html
http://utbinh.com/site170208/page3.html
Xem Slide Show : Nghệ Thuật Sống 4.344 KB :
http://utbinh.com/FEB08/190208/ArtsofLiving.pps
Xem Silde Show : Cảnh Đẹp về đêm 4.626 KB :
http://utbinh.com/FEB08/190208/Evening_twilighting.pps
Tạo Blog bằng WORDPRESS 1.447 KB :
http://utbinh.com/FEB08/190208/wordpress.doc
Tạo Yahoo Mash 5.672 KB :
http://utbinh.com/FEB08/190208/YahooMash.doc
Download PHOTOSHOP CS 4 117 KB :
http://utbinh.com/FEB08/190208/pscs4.doc
Sapa tuyết rơi – Ăn thịt người 698 KB :
http://utbinh.com/FEB08/190208/sapa.doc
Họa Sĩ Bùi Xuân Phái vẽ Nue thơ Hồ Xuân Hương 117 KB :
http://utbinh.com/FEB08/190208/HSBUIXUANPHAI.doc
NGÀY 17.2.2008 :
28.DREAMWEAVER 8 : THIẾT KẾ WEB THEO MẪU 2

[img]http://utbinh.com/FEB08/170208/dream28.jpg[/img]
http://utbinh.com/FEB08/170208/dream28.jpg
http://utbinh.com/FEB08/170208/dream28.doc
http://utbinh.com/FEB08/170208/dream28.pdf
DOC 1.94 MB – PDF 1.34 MB – JPG 1.19 MB .
Kết Quả Thực Tập : http://utbinh.com/site150208/index.html
Đọc Thêm : CSGT Việt Nam và Bà Dương Thị Bạch Diệp vốn là đại gia bất động sản Sài Gòn và là chủ sở hữu chiếc Rolls-Royce Phantom trị giá gần 1,5 triệu USD đã được nhập về. Còn ông Lê Hồng Phương là chủ tiệm vàng lớn nhất nhì thành phố.
http://utbinh.com/FEB08/170208/CSGT.doc
Thiết Kế Web DREAMWEAVER 8
utbinh 1.11.2006
Giáo Trình DREAMWEAVER 8
Giáo Trình DREAMWEAVER 8 Utbinh biên soạn dựa theo sách của KS Trần Việt An Bắt đầu từ ngày 19.7.2006 đến 20.8.2006 được 17 Bài . Còn Tiếp.
Trong thời gian qua Utbinh sử dụng Host Free là FREEWEBTOWN.COM có 1 Gigabites BandWidth được bạn đọc vào xem quá nhiều nên có 1 số bài bị DIE . Nay có Host mới mua 50 GIG utbinh Post lại thân tặng các bạn xem lại toàn bộ 17 bài nầy tính đến 20.8.2006.
LINK DOWN 17 Bài nầy :
http://utbinh.com/AUGUST/DREAMWEAVER8.rar
Dung Lượng 9.67 MB. Giải nén bạn sẽ có nội dung các bài dưới đây
1.StartPage.doc
2.CuaSoTaiLieu.doc
3.Document.doc
4.Statu bar,property Inspector- Panel.doc
5.LAYOUT.doc
6.Sit cucbo.doc
7.Sitetuxa.doc
8.FTP-SFTP-WEB DAVlagi.doc
9.FTP-SFTP-WEBDA lagi2.doc
10.HieuchinhSite.doc
11.PanelFiles.doc
12.PanelFile 2.doc
13.SynchronizeDon BoHoa.doc
14.TaotrangDauTien.doc
15.Hyperlin SieuLienKet.doc
16.InsertAnh.doc
17.PageProperties 1.doc
18.Thuộc Tính TRANG Page Properties.doc
19.Tim hieu META TAG.doc
20.Text 1.doc
LINK 20 bài DREAMWEAVER 8
Utbinh upload lần thứ 2 lên Host Server 20 bài soạn DREAMWEAVER 8 có tách từng URL của từng bài soạn để giúp cho các bạn tiện Download về để tham khảo . Sau đây là Link của từng bài :
http://utbinh.com/SEPTEMBER/DREAMWEAVER8/1.doc
http://utbinh.com/SEPTEMBER/DREAMWEAVER8/2.doc
http://utbinh.com/SEPTEMBER/DREAMWEAVER8/3.doc
http://utbinh.com/SEPTEMBER/DREAMWEAVER8/4.doc
http://utbinh.com/SEPTEMBER/DREAMWEAVER8/5.doc
http://utbinh.com/SEPTEMBER/DREAMWEAVER8/6.doc
http://utbinh.com/SEPTEMBER/DREAMWEAVER8/7.doc
http://utbinh.com/SEPTEMBER/DREAMWEAVER8/8.doc
http://utbinh.com/SEPTEMBER/DREAMWEAVER8/9.doc
http://utbinh.com/SEPTEMBER/DREAMWEAVER8/10.doc
http://utbinh.com/SEPTEMBER/DREAMWEAVER8/11.doc
http://utbinh.com/SEPTEMBER/DREAMWEAVER8/12.doc
http://utbinh.com/SEPTEMBER/DREAMWEAVER8/13.doc
http://utbinh.com/SEPTEMBER/DREAMWEAVER8/14.doc
http://utbinh.com/SEPTEMBER/DREAMWEAVER8/15.doc
Bài 16 , link mới , Sure 100% :
http://utbinh.com/DECEMBER/16bis.doc
http://utbinh.com/SEPTEMBER/DREAMWEAVER8/17.doc
http://utbinh.com/SEPTEMBER/DREAMWEAVER8/18.doc
http://utbinh.com/SEPTEMBER/DREAMWEAVER8/19.doc
http://utbinh.com/SEPTEMBER/DREAMWEAVER8/20.doc
NGÀY 10.9.2007 :
21.TẠO SITE CỤC BỘ TRONG DREAWEAVER 8
http://utbinh.com/SEPTEMBER07/100907/sitecucbo.doc
NGÀY 13.9.2007 :
22.DREAMWEAVER 8 : THIẾT KẾ TRANG WEB 1
http://utbinh.com/SEPTEMBER07/130907/webDREAMWEAVER1.doc
DOC 1946 KB – JPG 1448 KB
NGÀY 14.9.2007 ;
23.SITE Ở XA – BẢNG ĐIỀU KHIỂN FILES
http://utbinh.com/SEPTEMBER07/140907/remotesite.doc
DOC 710 KB – JPG 2067 KB.
Ngày 14.9.2007 :
24.DREAMWEAVER 8 : TẠO TRANG WEB 2 PAGE2
http://utbinh.com/SEPTEMBER07/140907B/page2.doc
DOC 573 KB – JPG 1151 KB
Kết quả thực tập :
http://utbinh.com/Site_1/index.
http://utbinh.com/Site_1/page2.html
Ngày 17.9.2007 :
25.DREAMWEAVER 8 : Thiết kế web mẫu CSS
[img]http://utbinh.com/SEPTEMBER07/170907/web.jpg[/img]
http://utbinh.com/SEPTEMBER07/170907/web.jpg
http://utbinh.com/SEPTEMBER07/170907/web.doc
DOC 747 KB – JPG 847 KB.
Kết Quả Thực Tập :
http://utbinh.com/web/index.html
NGÀY 18.9.2007 :
26.DREAMWEAVER 8 : TỔNG QUÁT
http://utbinh.com/SEPTEMBER07/180907/tongquat.doc
DOC 640 KB – JPG 653 KB
27.DREAMWEAVER 8 : THUỘC TÍNH ATTRIBUTES CỦA TRANG WEB
http://utbinh.com/SEPTEMBER07/190907B/attributes.doc
DOC 551 KB – JPG 778 KB.
Thứ Bảy, 14/04/2007-9:57 AM) Dreamweaver 8.0 Full Cuốn sách này viết theo KS Trần Việt An. Được chia thành 10 bài hướng dẫn cụ thể chi tiết các thao tác. Mời bạn click vào đường link dưới đây
để download tài liệu:
Http://www.3c.com.vn/E-books/Dreamweaver8
http://www.3c.com.vn/Uploaded/huyenctt/New%20Folder/DREAMWEAVER8.rar
Nhiều E-BOOK rất hay để các bạn tự học : http://www.3c.com.vn/Story/vn/hotrokhachhang/ebooks/ebksachcnttkhac/2008/2/35219.html
Giáo Trình Học Photoshop
http://www.3c.com.vn/Uploaded/hieuthien/23-1/Giao%20trinh%20Photoshop%20CS%20tieng%20Viet.rar
Thực Tập Photoshop :
http://www.3c.com.vn/Uploaded/hieuthien/23-1/BT_Photoshop.rar
Download sách CNTT rất hay và nhiều : http://www.3c.com.vn/Zone/vn/ebooks/ebksachcnttkhac.html
Việt-Nam những hình ảnh xưa: http://nguyentl.free.fr/html/sommaire_photo_ancienne_vn.htm
Hình Ảnh xưa : http://hinhxua.free.fr/autrefois/docteur-hocquard/page1/photo_docteur_hocquard_1_vn.htm
Trang web hay : http://www.vnmedia.vn/
Việt Nam những hình ảnh xưa : http://nguyentl.free.fr/html/sommaire_photo_ancienne_vn.htm
Bạn thử vào Google.com.vn nhập từ khóa : hình utbinh > Enter . Sẽ cho bạn nhiều bất ngờ , thú vị .
Slide Show nhạc vui : http://www.nhansinhthu.com/entertainment/swf/thangtaolao.swf
Món ăn ngon : http://www.monngonvietnam.com/
Sách Dạy Photoshop Bằng Tiếng Việt 80.17 MB :
http://data.2it.in/member/Antoniblue...0Photoshop.rar
link never die , cái này của vietphotoshop dịch ra từ bản của nước ngoài
NGÀY 17.2.2008 :
28.DREAMWEAVER 8 : THIẾT KẾ WEB THEO MẪU 2

[img]http://utbinh.com/FEB08/170208/dream28.jpg[/img]
http://utbinh.com/FEB08/170208/dream28.jpg
http://utbinh.com/FEB08/170208/dream28.doc
http://utbinh.com/FEB08/170208/dream28.pdf
DOC 1.94 MB – PDF 1.34 MB – JPG 1.19 MB .
Kết Quả Thực Tập : http://utbinh.com/site150208/index.html
Đọc Thêm : CSGT Việt Nam và Bà Dương Thị Bạch Diệp vốn là đại gia bất động sản Sài Gòn và là chủ sở hữu chiếc Rolls-Royce Phantom trị giá gần 1,5 triệu USD đã được nhập về. Còn ông Lê Hồng Phương là chủ tiệm vàng lớn nhất nhì thành phố.
http://utbinh.com/FEB08/170208/CSGT.doc
Thiết Kế Web DREAMWEAVER 8
utbinh 1.11.2006
Giáo Trình DREAMWEAVER 8
Giáo Trình DREAMWEAVER 8 Utbinh biên soạn dựa theo sách của KS Trần Việt An Bắt đầu từ ngày 19.7.2006 đến 20.8.2006 được 17 Bài . Còn Tiếp.
Trong thời gian qua Utbinh sử dụng Host Free là FREEWEBTOWN.COM có 1 Gigabites BandWidth được bạn đọc vào xem quá nhiều nên có 1 số bài bị DIE . Nay có Host mới mua 50 GIG utbinh Post lại thân tặng các bạn xem lại toàn bộ 17 bài nầy tính đến 20.8.2006.
LINK DOWN 17 Bài nầy :
http://utbinh.com/AUGUST/DREAMWEAVER8.rar
Dung Lượng 9.67 MB. Giải nén bạn sẽ có nội dung các bài dưới đây
1.StartPage.doc
2.CuaSoTaiLieu.doc
3.Document.doc
4.Statu bar,property Inspector- Panel.doc
5.LAYOUT.doc
6.Sit cucbo.doc
7.Sitetuxa.doc
8.FTP-SFTP-WEB DAVlagi.doc
9.FTP-SFTP-WEBDA lagi2.doc
10.HieuchinhSite.doc
11.PanelFiles.doc
12.PanelFile 2.doc
13.SynchronizeDon BoHoa.doc
14.TaotrangDauTien.doc
15.Hyperlin SieuLienKet.doc
16.InsertAnh.doc
17.PageProperties 1.doc
18.Thuộc Tính TRANG Page Properties.doc
19.Tim hieu META TAG.doc
20.Text 1.doc
LINK 20 bài DREAMWEAVER 8
Utbinh upload lần thứ 2 lên Host Server 20 bài soạn DREAMWEAVER 8 có tách từng URL của từng bài soạn để giúp cho các bạn tiện Download về để tham khảo . Sau đây là Link của từng bài :
http://utbinh.com/SEPTEMBER/DREAMWEAVER8/1.doc
http://utbinh.com/SEPTEMBER/DREAMWEAVER8/2.doc
http://utbinh.com/SEPTEMBER/DREAMWEAVER8/3.doc
http://utbinh.com/SEPTEMBER/DREAMWEAVER8/4.doc
http://utbinh.com/SEPTEMBER/DREAMWEAVER8/5.doc
http://utbinh.com/SEPTEMBER/DREAMWEAVER8/6.doc
http://utbinh.com/SEPTEMBER/DREAMWEAVER8/7.doc
http://utbinh.com/SEPTEMBER/DREAMWEAVER8/8.doc
http://utbinh.com/SEPTEMBER/DREAMWEAVER8/9.doc
http://utbinh.com/SEPTEMBER/DREAMWEAVER8/10.doc
http://utbinh.com/SEPTEMBER/DREAMWEAVER8/11.doc
http://utbinh.com/SEPTEMBER/DREAMWEAVER8/12.doc
http://utbinh.com/SEPTEMBER/DREAMWEAVER8/13.doc
http://utbinh.com/SEPTEMBER/DREAMWEAVER8/14.doc
http://utbinh.com/SEPTEMBER/DREAMWEAVER8/15.doc
Bài 16 , link mới , Sure 100% :
http://utbinh.com/DECEMBER/16bis.doc
http://utbinh.com/SEPTEMBER/DREAMWEAVER8/17.doc
http://utbinh.com/SEPTEMBER/DREAMWEAVER8/18.doc
http://utbinh.com/SEPTEMBER/DREAMWEAVER8/19.doc
http://utbinh.com/SEPTEMBER/DREAMWEAVER8/20.doc
NGÀY 10.9.2007 :
21.TẠO SITE CỤC BỘ TRONG DREAWEAVER 8
http://utbinh.com/SEPTEMBER07/100907/sitecucbo.doc
NGÀY 13.9.2007 :
22.DREAMWEAVER 8 : THIẾT KẾ TRANG WEB 1
http://utbinh.com/SEPTEMBER07/130907/webDREAMWEAVER1.doc
DOC 1946 KB – JPG 1448 KB
NGÀY 14.9.2007 ;
23.SITE Ở XA – BẢNG ĐIỀU KHIỂN FILES
http://utbinh.com/SEPTEMBER07/140907/remotesite.doc
DOC 710 KB – JPG 2067 KB.
Ngày 14.9.2007 :
24.DREAMWEAVER 8 : TẠO TRANG WEB 2 PAGE2
http://utbinh.com/SEPTEMBER07/140907B/page2.doc
DOC 573 KB – JPG 1151 KB
Kết quả thực tập :
http://utbinh.com/Site_1/index.
http://utbinh.com/Site_1/page2.html
Ngày 17.9.2007 :
25.DREAMWEAVER 8 : Thiết kế web mẫu CSS
[img]http://utbinh.com/SEPTEMBER07/170907/web.jpg[/img]
http://utbinh.com/SEPTEMBER07/170907/web.jpg
http://utbinh.com/SEPTEMBER07/170907/web.doc
DOC 747 KB – JPG 847 KB.
Kết Quả Thực Tập :
http://utbinh.com/web/index.html
NGÀY 18.9.2007 :
26.DREAMWEAVER 8 : TỔNG QUÁT
http://utbinh.com/SEPTEMBER07/180907/tongquat.doc
DOC 640 KB – JPG 653 KB
27.DREAMWEAVER 8 : THUỘC TÍNH ATTRIBUTES CỦA TRANG WEB
http://utbinh.com/SEPTEMBER07/190907B/attributes.doc
DOC 551 KB – JPG 778 KB.
Thứ Bảy, 14/04/2007-9:57 AM) Dreamweaver 8.0 Full Cuốn sách này viết theo KS Trần Việt An. Được chia thành 10 bài hướng dẫn cụ thể chi tiết các thao tác. Mời bạn click vào đường link dưới đây
để download tài liệu:
Http://www.3c.com.vn/E-books/Dreamweaver8
http://www.3c.com.vn/Uploaded/huyenctt/New%20Folder/DREAMWEAVER8.rar
Nhiều E-BOOK rất hay để các bạn tự học : http://www.3c.com.vn/Story/vn/hotrokhachhang/ebooks/ebksachcnttkhac/2008/2/35219.html
Giáo Trình Học Photoshop
http://www.3c.com.vn/Uploaded/hieuthien/23-1/Giao%20trinh%20Photoshop%20CS%20tieng%20Viet.rar
Thực Tập Photoshop :
http://www.3c.com.vn/Uploaded/hieuthien/23-1/BT_Photoshop.rar
Download sách CNTT rất hay và nhiều : http://www.3c.com.vn/Zone/vn/ebooks/ebksachcnttkhac.html
Việt-Nam những hình ảnh xưa: http://nguyentl.free.fr/html/sommaire_photo_ancienne_vn.htm
Hình Ảnh xưa : http://hinhxua.free.fr/autrefois/docteur-hocquard/page1/photo_docteur_hocquard_1_vn.htm
Trang web hay : http://www.vnmedia.vn/
Việt Nam những hình ảnh xưa : http://nguyentl.free.fr/html/sommaire_photo_ancienne_vn.htm
Bạn thử vào Google.com.vn nhập từ khóa : hình utbinh > Enter . Sẽ cho bạn nhiều bất ngờ , thú vị .
Slide Show nhạc vui : http://www.nhansinhthu.com/entertainment/swf/thangtaolao.swf
Món ăn ngon : http://www.monngonvietnam.com/
Sách Dạy Photoshop Bằng Tiếng Việt 80.17 MB :
http://data.2it.in/member/Antoniblue...0Photoshop.rar
link never die , cái này của vietphotoshop dịch ra từ bản của nước ngoài
NGÀY 13.2.2008 :
30.TUẦN BÁO TIN HỌC 30
[img]http://utbinh.com/FEB08/120208B/TBTH30.jpg[/img]
http://utbinh.com/FEB08/120208B/TBTH30.jpg
http://utbinh.com/FEB08/120208B/TBTH30.doc
http://utbinh.com/FEB08/120208B/TBTH30.pdf
DOC 1.24 MB – PDF 939 KB – JPG 649 KB
Slide Show : SƯ TỬ HÀ ĐÔNG 2.54 MB :
http://utbinh.com/FEB08/120208B/SUTUHADONG.pps
TUẦN BÁO TIN HỌC
Utbinh sưu tầm trên các báo Điện Tử
NGÀY 10.3.2007 :
1.TUẦN BÁO TIN HỌC 1 TỪ 10.3.2007 ĐẾN 16.3.2007
http://utbinh.com/MARCH/TINHOC/tuanbaotinhoc1.doc
DOC 1732 KB – JPG 4866 KB
Ngày 16.3.2007 :
2.TUẦN BÁO TIN HỌC 2
http://utbinh.com/MARCH/TBTH/tuanbaotinhoc2.doc
JPG 5133 KB – 4766 KB – DOC 876 KB .
NGÀY 25.3.2007 :
TUẦN BÁO TIN HỌC 3
http://utbinh.com/MARCH/TBTH3/tuanbaotinhoc3.doc
DOC 632 KB – JPG 4179 KB – JPG 3306 KB
Ngày 1.4.2007 :
4.TUẦN BAO TIN HỌC 4 của utbinh sưu tầm
http://utbinh.com/APRIL/TBTH4/tuanbaoTH4b.doc
http://utbinh.com/APRIL/TBTH4/tuanbaoTH4a.doc
DOC a : 376 KB – DOC b : 760 KB
JPG a : 2442 KB – JPG b : 3884 KB
NGÀY 8.4.2007 :
5.TUẦN BÁO TIN HỌC 5
http://utbinh.com/APRIL/TUANBAO5/tb5.doc
DOC 823 KB – JPG 8155 KB
NGÀY 12.5.2007 :
6.TUẦN BÁO TIN HỌC 6
http://utbinh.com/MAY/TBTH/tuanbao6.doc
DOC 713 KB – JPG 5018 KB KB
NGÀY 17.5.2007 :
7.TUẦN BÁO TIN HỌC 7
http://utbinh.com/MAY/TBTH7/tbth7.doc
DOC 755 KB – JPG 7508 KB
NGÀY 28.5.2007 :
TUẦN BÁO TIN HỌC 8
http://utbinh.com/MAY/TBTH8/tuanbaotinhoc8.doc
DOC 688 KB – JPG 7159 KB
NGÀY 4.6.2007 :
9.TUẦN BÁO TIN HỌC
http://www.freewebtown.com/utbinh12/JUIN/TH9/TBTH9.doc
DOC 1823 KB – JPG 1918 KB.
NGÀY 13.6.2007 :
10.TUẦN BÁO TIN HỌC 10
http://utbinh.com/JUIN/bai10/TBTH10.doc
DOC 3547 KB – JPG 4298 KB
NGÀY 25.6.2007 :
11.TUẦN BÁO TIN HỌC 11
http://utbinh.com/JUIN/tbth11/TBTH11.doc
DOC 4574 KB – DÀI 154 TRANG – JPG 2007 KB.
Ngày 4.7.2007 :
12.TUẦN BÁO TIN HỌC 12
http://utbinh.com/JULY/TBTH/tbth12.doc
DOC 4667 KB – JPG 2058 KB
NGÀY 13.7.2007 :
13.TUẦN BÁO TIN HỌC 13
http://utbinh.com/JULY/TH13/TBTH13.doc
DOC 2329 KB – JPG 1693 KB
NGÀY 23.7.2007:
14.TUẦN BÁO TIN HỌC SỐ 14
http://utbinh.com/JULY/TB14/TBTH14.doc
DOC 3233 KB – JPG 3819 KB
NGÀY 12.8.2007 :
15.TUẦN BÁO TIN HỌC 15
http://utbinh12.googlepages.com/TBTH15.doc
DOC 4530 KB – JPG 948 KB .
NGÀY 6.9.2007 :
16.TUẦN BÁO TIN HỌC 16
http://h.1asphost.com/utbinh10/TBTH16.doc
DOC 1660 KB – JPG 738 KB
NGÀY 23.7.2007 :
17.TUẦN BÁO TIN HỌC 17
http://utbinh.com/SEPTEMBER07/TBTH/TBTH17.doc
DOC 1885 KB – JPG 1257 KB
NGÀY 3.10.2007:
18.TUẦN BÁO TIN HỌC 18 .
http://utbinh.com/OCT/3107/TBTH18.doc
DOC 3101 KB – JPG 731 KB.
NGÀY 8.10.2007 :
19.TUẦN BÁO TIN HỌC 19 .
http://utbinh.com/OCT/8107/TBTH19.doc
DOC 4860 KB - JPG 300 KB .
Ngày 18.10.2007 :
20.TUẦN BÁO TIN HỌC 20 :
http://utbinh.com/OCT/17107B/TBTH20.doc
DOC 8818 KB – JPG 388 KB
Ngày 1.11.2007 :
21.TUẦN BÁO TIN HỌC 21
http://utbinh.com/NOV/1117/TBTH21.doc
DOC 1666 KB – JPG 414 KB.
Ngày 22.11.2007 :
22.TUẦN BÁO TIN HỌC 22
http://utbinh.com/NOV/21117/TBTH22.jpg
http://utbinh.com/NOV/21117/TBTH22.doc
DOC 2851 KB – JPG 620 KB
Ngày 1.12.2007 :
23.TUẦN BÁO TIN HỌC 23
http://utbinh.com/DEC/1127/TBTH23.jpg
http://utbinh.com/DEC/1127/TBTH23.doc
http://utbinh.com/DEC/1127/TBTH23.pdf
PDF 3.25 MB - DOC 441 KB – JPG 6142 KB.
CONVERT Word To PDF :
http://utbinh.com/DEC/1127/wordtopdf.doc
NGÀY 14.12.2007 :
24.TUẦN BÁO TIN HỌC 24
http://utbinh.com/DEC/14127/TBTH24.doc
http://utbinh.com/DEC/14127/TBTH24.pdf
DOC 2.74 MB – PDF 718 KB – JPG 841 KB
Tài Liệu Đọc Thêm E-Book WORD 2.19 MB :
http://utbinh.com/DEC/14127/GiaoTrinhWORD.pdf
NGÀY 30.12.2007
25.TUẦN BÁO TIN HỌC
http://www.utbinh.com/DEC/30127B/TBTH25.doc
http://www.utbinh.com/DEC/30127B/TBTH25.pdf
DOC 2.50 MB – PDF 621 KB JPG 510 KB
Ngày 12.1.2008 :
26.TUẦN BÁO TIN HỌC 26
http://www.utbinh.com/JAN08/120108/TBTH26.doc
http://www.utbinh.com/JAN08/120108/TBTH26.pdf
DOC 2.19 MB – PDF 786 KB – JPG 678 KB
NGÀY 18.1.2008 :
27.TUẦN BÁO TIN HỌC 27
http://www.utbinh.com/JAN08/180108B/TBTH27.jpg
http://www.utbinh.com/JAN08/180108B/TBTH27.doc
http://www.utbinh.com/JAN08/180108B/TBTH27.pdf
DOC 2878 KB – PDF 2750 KB – JPG 321 KB
NGÀY 26.1.2008 :
28.TUẦN BÁO TIN HỌC 28 : QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM
http://www.utbinh.com/JAN08/260108/vietnam.doc
http://www.utbinh.com/JAN08/260108/vietnam.pdf
DOC 12.42 MB – PDF 873 KB – JPG 612 KB
Đọc thêm :
Hướng dẫn Xem và tạo E-Book 1.53 KB
http://www.utbinh.com/JAN08/260108/taoebiik.doc
Luyện tập Yoga dành cho người Tiểu Đường 60 KB ;
http://www.utbinh.com/JAN08/260108/taoebiik.doc
Luyện Yoga dành cho người Tiểu Đường
http://download81.mediafire.com/gzzxty4z1ulg/6l3xszb4ndm/dot8.chm
Các Trang Web Đồ Họa nổi tiếng :
Bài viết sử dụng trong cuốn sách được tổng hợp từ các trang :
http://www.vietphotoshop.com/
http://www.dohoavn.net/
http://www.designertoday.com/home.aspx
http://www.pixeloverload.com/
http://actionfx.com/
http://www.photoshopcafe.com/
Hosting :
http://www.hosting.net.vn/Story/vn/kienthuc/Thuthuatinternet/2007/11/2620.html
Sổ Tay CRACKS , dung lượng 55.91 MB :
http://www.3c.com.vn/Uploaded/huyenctt/New%20Folder/SoTayCracker1.0.zip
NGÀY 5.2.2008 :
29.TUẦN BÁO TIN HỌC 29
CHUYÊN ĐỀ HỌA SĨ BIẾM HỌA NGUYỄN HỮU KHOA
VÀ 48 HÌNH CÁC NHÂN VẬT NỔI TIẾNG MULTIMEDIA
http://utbinh.com/FEB08/050208/TBTH29.doc
http://utbinh.com/FEB08/050208/TBTH29.pdf
DOC 2.042 KB – PDF 1.760 KB – JPG 706 KB
http://utbinh.com/FEB08/050208/01.jpg
http://utbinh.com/FEB08/050208/02.jpg
http://utbinh.com/FEB08/050208/03.jpg
http://utbinh.com/FEB08/050208/04.jpg
http://utbinh.com/FEB08/050208/05.jpg
http://utbinh.com/FEB08/050208/06.jpg
http://utbinh.com/FEB08/050208/07.jpg
http://utbinh.com/FEB08/050208/08.jpg
http://utbinh.com/FEB08/050208/09.jpg
http://utbinh.com/FEB08/050208/10.jpg
http://utbinh.com/FEB08/050208/11.jpg
http://utbinh.com/FEB08/050208/12.jpg
http://utbinh.com/FEB08/050208/13.jpg
http://utbinh.com/FEB08/050208/14.jpg
http://utbinh.com/FEB08/050208/15.jpg
http://utbinh.com/FEB08/050208/16.jpg
http://utbinh.com/FEB08/050208/17.jpg
http://utbinh.com/FEB08/050208/18.jpg
http://utbinh.com/FEB08/050208/19.jpg
http://utbinh.com/FEB08/050208/20.jpg
http://utbinh.com/FEB08/050208/21.jpg
http://utbinh.com/FEB08/050208/22.jpg
http://utbinh.com/FEB08/050208/23.jpg
http://utbinh.com/FEB08/050208/24.jpg
http://utbinh.com/FEB08/050208/25.jpg
http://utbinh.com/FEB08/050208/26.jpg
http://utbinh.com/FEB08/050208/27.jpg
http://utbinh.com/FEB08/050208/28.jpg
http://utbinh.com/FEB08/050208/29.jpg
http://utbinh.com/FEB08/050208/30.jpg
http://utbinh.com/FEB08/050208/31.jpg
http://utbinh.com/FEB08/050208/32.jpg
http://utbinh.com/FEB08/050208/33.jpg
http://utbinh.com/FEB08/050208/34.jpg
http://utbinh.com/FEB08/050208/35.jpg
http://utbinh.com/FEB08/050208/36.jpg
http://utbinh.com/FEB08/050208/37.jpg
http://utbinh.com/FEB08/050208/38.jpg
http://utbinh.com/FEB08/050208/39.jpg
http://utbinh.com/FEB08/050208/40.jpg
http://utbinh.com/FEB08/050208/41.jpg
http://utbinh.com/FEB08/050208/42.jpg
http://utbinh.com/FEB08/050208/43.jpg
http://utbinh.com/FEB08/050208/44.jpg
http://utbinh.com/FEB08/050208/45.jpg
http://utbinh.com/FEB08/050208/46.jpg
http://utbinh.com/FEB08/050208/47.jpg
http://utbinh.com/FEB08/050208/48.jpg
NGÀY 13.2.2008 :
30.TUẦN BÁO TIN HỌC 30
http://utbinh.com/FEB08/120208B/TBTH30.doc
http://utbinh.com/FEB08/120208B/TBTH30.pdf
DOC 1.24 MB – PDF 939 KB – JPG 649 KB
Slide Show : SƯ TỬ HÀ ĐÔNG 2.54 MB :
http://utbinh.com/FEB08/120208B/SUTUHADONG.pps

NGÀY12.2.2008:
54.HOST FREE : 4SHARE.COM

[img]http://utbinh.com/FEB08/120208/4SHARE.jpg[/img]
http://utbinh.com/FEB08/120208/4SHARE.jpg
http://utbinh.com/FEB08/120208/4SHARE.doc
http://utbinh.com/FEB08/120208/4SHARE.pdf
DOC 1117 KB – PDF 1080 KB – JPG 1697 KB
Slide Show 10 Điều Chúc 3.75 MB :
http://utbinh.com/10DieuChuc.pps
Xem Video Clip : Bạo Hành Đường Phố 3.72 MB :
http://utbinh.com/FEB08/120208/BaoHanhDuongPho.wmv
Links Download Các E-BOOK 78 KB :
http://utbinh.com/FEB08/120208/DownloadEBOOK.doc
Tìm Hiểu Hệ Thống Mạng 1.396 KB :
http://utbinh.com/FEB08/120208/HeThongMang.doc
Links Các bài Thiết Kế Web 522 KB :
http://utbinh.com/FEB08/120208/LinksThietKeWeb.doc
Lưu Trữ Trực Tuyến 284 KB :
http://utbinh.com/FEB08/120208/LuuTruTrucTuyen.docx
Trang web hay : http://www.vnmedia.vn/
Việt Nam những hình ảnh xưa : http://nguyentl.free.fr/html/sommaire_photo_ancienne_vn.htm
Bạn thử vào Google.com.vn nhập từ khóa : hình utbinh > Enter . Sẽ cho bạn nhiều bất ngờ , thú vị .
Slide Show nhạc vui : http://www.nhansinhthu.com/entertainment/swf/thangtaolao.swf
Món ăn ngon : http://www.monngonvietnam.com/
Sách Dạy Photoshop Bằng Tiếng Việt 80.17 MB :
http://data.2it.in/member/Antoniblue...0Photoshop.rar
link never die , cái này của vietphotoshop dịch ra từ bản của nước ngoài
NGÀY 11.2.2008 :
12.EXPRESSION WEB 2007 : NHẬP 1 WEB SITE – LÀM VIỆC VỚI CÁC WEB SITE

[img]http://utbinh.com/FEB08/110208/EW12.jpg[/img]
http://utbinh.com/FEB08/110208/EW12.jpg
http://utbinh.com/FEB08/110208/EW12.doc
http://utbinh.com/FEB08/110208/EW12.pdf
DOC 1.80 MB – PDF 1.54 MB – JPG 958 KB.
Đọc Báo Ngày Xuân 384 KB :
http://utbinh.com/FEB08/110208/DocBaoNgayXuan.doc
Hà Nội Du Xuân 2008 4.16 MB :
http://utbinh.com/FEB08/110208/hanoiduxuan.flv
Slide Show MaCau 5.46 MB :
http://utbinh.com/FEB08/110208/Macau.pps
Nghệ Sĩ Ăn Tết 2008 5.45 MB :
http://utbinh.com/FEB08/110208/nghesiantet.flv
Xem Pháo Hoa ngày Tết 3.68 MB :
http://utbinh.com/FEB08/110208/phaohoa.flv
TUẦN BÁO TIN HỌC 30 1.24 MB :
http://utbinh.com/FEB08/110208/TBTH30.doc
TUẦN BÁO TIN HỌC 30 939 KB :
http://utbinh.com/FEB08/110208/TBTH30.pdf
Slide Show : TUYẾT MAI 4.44 MB :
http://utbinh.com/FEB08/110208/TuyetMai.pps
Việt Nam những hình ảnh xưa : http://nguyentl.free.fr/html/sommaire_photo_ancienne_vn.htm
Bạn thử vào Google.com.vn nhập từ khóa : hình utbinh > Enter . Sẽ cho bạn nhiều bất ngờ , thú vị .
Slide Show nhạc vui : http://www.nhansinhthu.com/entertainment/swf/thangtaolao.swf
Món ăn ngon : http://www.monngonvietnam.com/
Cần chia sẻ hãy tải lên các website thay thế cũng rất tốt như:
- MediaFire.com
- Mihd.net
- Box.net
- 4shared.com
Còn 2 cái này cũng cực tốt:
-http://www.turboupload.com/
-http://www.woofiles.com/
NGÀY 05.01.2008 :
49.BOXNET HOST FREE LƯU TRỮ TRỰC TUYẾN
http://www.utbinh.com/JAN08/050108/boxnet.doc
http://www.utbinh.com/JAN08/050108/boxnet.pdf
DOC 944 KB – PDF 671 KB – JPG 822 KB
ĐỌC THÊM :
Box.net ,lưu trữ trực tuyến ,dung lượng 147 KB :
http://www.utbinh.com/JAN08/050108/BOXNETdocthem.doc
Du Lịch Mỷ , dung lượng 3.03 MB :
http://www.utbinh.com/JAN08/050108/DulichMY.doc
Photos Effects , dung lượng 457 KB :
http://www.utbinh.com/JAN08/050108/photoeffects.doc
Tutorials 1 Photoshop , dung lượng 1.06 MB :
http://www.utbinh.com/JAN08/050108/photoshoptutorials1.doc
NGÀY 9.2.2008 ( Mùng 3 TẾT Mậu Tý 2008 )
11.EXPRESSION WEB 2007 : Thiết Kế Web theo Mẫu 2
[img]http://utbinh.com/FEB08/090208/EW11.jpg[/img]
http://utbinh.com/FEB08/090208/EW11.jpg
http://utbinh.com/FEB08/090208/EW11.doc
http://utbinh.com/FEB08/090208/EW11.pdf
DOC 996 KB – PDF 928 KB – JPG 380 KB
Kết quả thực tập :
http://utbinh.com/FEB08/website090208/index.htm
Mời xem 3 Slide Shows rất hay :
Thằng Tào Lao 0.99 MB :
http://utbinh.com/FEB08/090208/thangtaolao.swf
Cảnh đẹp : Cả ngàn hòn đảo 3.21 MB :
http://utbinh.com/FEB08/090208/ThousandIslands.pps
Thế giới thật vĩ đại 1.21 MB :
http://utbinh.com/FEB08/090208/WORLD'S_BIGGEST.pps
Slide Show : Chợ Giồng Ông Tố sang 26 Chạp 2.2.2008 , 23.09 MB :
http://download207.mediafire.com/wjakglim333g/8jltmxh4w0y/GiongOngTo26Chap.exe
Slide Show Bush ngày 2.2.2008 dunglượng 21.03 MB :
http://download135.mediafire.com/mtezwmyw2nag/4dsmdzc8xtw/bush+2.2.2008.wmv
Thiên Kim doạt giải nhất cuộc thi : QUỐC PHỤC VIỆT NAM tại Australia, Bang Melborne.
Mời các bạn nhấp lên Link sau đây để xem File Slide Show hình ảnh cuộc thi nầy , dung lượng 21.74 MB . File nầy được tạo bằng Chương Trình Pictures To Exe :
http://download34.mediafire.com/zme1xt3nttvg/beptznnn9id/ThienKim.exe
http://www.utbinh.com/FEB08/ThienKim.exe
Trên 600 Tutorials Photoshop : http://ktcn4rum.net/khkt/
Trang Biếm Họa rất hay : http://biemhoa.net/biemhoa/home.php
NGÀY 6.2.2008 ( Mùng 30 ĐINH HỢI lúc 22 Giờ ):
Utbinh mến chúc các bạn Forums năm mới an khang , thịnh vượng và hạnh phúc

[img]http://utbinh.com/FEB08/chuctet2008.JPG[/img]
Slide Show Tết mậu Tý 3.30 MB : http://utbinh.com/FEB08/060208/TetMauTy2008.pps
Tất cả tài liệu học tập :
http://www.tinhocthuchanh.com/index.php?page_id=50
Video clip mot em be gai Viet Nam 8 tuoi(sanh tai North Carolina) noi duoc 11 thu tieng va da sang tac duoc 44 ban nhac va dang sang tac ban thu 45.
Hay click vao tung youtube mot de xem tung ngon ngu va nhac do be sang tac.
http://www.youtube. com/watch? v=ZZOPI7DzfUY&feature=related
Trang Blog có nhiều Bài hay : http://www.trangnhat.net/
Trang Download MP3 chuyên nghiệp : http://mp3.zing.vn/
Slide Show nhạc vui : http://www.nhansinhthu.com/entertainment/swf/thangtaolao.swf
Món ăn ngon : http://www.monngonvietnam.com/
February 09
EXPRESSION WEB 2007 : Tjhiết Kế Web theo mẫu 2NGÀY 9.2.2008 ( Mùng 3 TẾT Mậu Tý 2008 )NGÀY 9.2.2008 ( Mùng 3 TẾT Mậu Tý 2008 )NGÀY 9.2.2008 ( Mùng 3 TẾT Mậu Tý 2008 )
NGÀY 9.2.2008 ( Mùng 3 TẾT Mậu Tý 2008 )
11.EXPRESSION WEB 2007 : Thiết Kế Web theo Mẫu 2
[img]http://utbinh.com/FEB08/090208/EW11.jpg[/img]
http://utbinh.com/FEB08/090208/EW11.jpg
http://utbinh.com/FEB08/090208/EW11.doc
http://utbinh.com/FEB08/090208/EW11.pdf
DOC 996 KB – PDF 928 KB – JPG 380 KB
Kết quả thực tập :
http://utbinh.com/FEB08/website090208/index.htm
Mời xem 3 Slide Shows rất hay :
Thằng Tào Lao 0.99 MB :
http://utbinh.com/FEB08/090208/thangtaolao.swf
Cảnh đẹp : Cả ngàn hòn đảo 3.21 MB :
http://utbinh.com/FEB08/090208/ThousandIslands.pps
Thế giới thật vĩ đại 1.21 MB :
http://utbinh.com/FEB08/090208/WORLD'S_BIGGEST.pps
Slide Show : Chợ Giồng Ông Tố sang 26 Chạp 2.2.2008 , 23.09 MB :
http://download207.mediafire.com/wjakglim333g/8jltmxh4w0y/GiongOngTo26Chap.exe
Slide Show Bush ngày 2.2.2008 dunglượng 21.03 MB :
http://download135.mediafire.com/mtezwmyw2nag/4dsmdzc8xtw/bush+2.2.2008.wmv
Thiên Kim doạt giải nhất cuộc thi : QUỐC PHỤC VIỆT NAM tại Australia, Bang Melborne.
Mời các bạn nhấp lên Link sau đây để xem File Slide Show hình ảnh cuộc thi nầy , dung lượng 21.74 MB . File nầy được tạo bằng Chương Trình Pictures To Exe :
http://download34.mediafire.com/zme1xt3nttvg/beptznnn9id/ThienKim.exe
http://www.utbinh.com/FEB08/ThienKim.exe
Trên 600 Tutorials Photoshop : http://ktcn4rum.net/khkt/
Trang Biếm Họa rất hay : http://biemhoa.net/biemhoa/home.php
NGÀY 6.2.2008 ( Mùng 30 ĐINH HỢI lúc 22 Giờ ):
Utbinh mến chúc các bạn Forums năm mới an khang , thịnh vượng và hạnh phúc

[img]http://utbinh.com/FEB08/chuctet2008.JPG[/img]
Slide Show Tết mậu Tý 3.30 MB : http://utbinh.com/FEB08/060208/TetMauTy2008.pps
Tất cả tài liệu học tập :
http://www.tinhocthuchanh.com/index.php?page_id=50
Video clip mot em be gai Viet Nam 8 tuoi(sanh tai North Carolina) noi duoc 11 thu tieng va da sang tac duoc 44 ban nhac va dang sang tac ban thu 45.
Hay click vao tung youtube mot de xem tung ngon ngu va nhac do be sang tac.
http://www.youtube. com/watch? v=ZZOPI7DzfUY&feature=related
Trang Blog có nhiều Bài hay : http://www.trangnhat.net/
Trang Download MP3 chuyên nghiệp : http://mp3.zing.vn/
Slide Show nhạc vui : http://www.nhansinhthu.com/entertainment/swf/thangtaolao.swf
Món ăn ngon : http://www.monngonvietnam.com/

5:32 PM | Add a comment | Permalink | Blog it | Computers and Internet
10 Bài Expresion Web 2007
E-BOOK : EXPRESSION WEB TỪ BÀI 1 ĐẾN BÀI 10 NGÀY 8.2.2008
• 10 Bài Expresion Web 2007 do utbinh soạn theo sách của KS PHẠM THANH PHONG , có dung lượng 12.10 MB.
• Utbinh tạo E-BOOK 10 bài nầy , dung lượng 2.62 MB.
• Link Download E-BOOK nầy : http://download56.mediafire.com/lompgxsb5zog/cz1npjyzmcy/EXPRESSIONWEB2007.chm
NGÀY 8.2.2008 :
10.EXPRESSION WEB 2007 : THIẾT KẾ WEB THEO MẪU
[img]http://utbinh.com/FEB08/080208/EW10.jpg[/img]
http://utbinh.com/FEB08/080208/EW10.jpg
http://utbinh.com/FEB08/080208/EW10.doc
http://utbinh.com/FEB08/080208/EW10.pdf
DOC 1.22 MB – PDF 1.03 MB – JPG 2.10 MB
KẾT QUẢ THỰC TẬP :
http://utbinh.com/FEB08/site080208/default.htm
http://utbinh.com/FEB08/site531/default.htm
http://utbinh.com/FEB08/site529/default.htm
Tìm Hiểu CSS 92 KB : http://utbinh.com/FEB08/080208/CSS.doc
Tìm Hiểu Yahoo Mash 399 KB http://utbinh.com/FEB08/080208/yahoomash.doc
NGÀY 19.10.2007 :
1.EXPRESSION WEB : Thiết kế Web HTML Đơn Giản 1.
http://utbinh.com/OCT/19107B/expressionweb1.doc
DOC 1080 KB – JPG 1110 KB
Kết quả thực tập :
http://utbinh.com/OCT/19107B/ExpressionWeb1.htm
http://utbinh.com/OCT/19107B/web1.html
http://utbinh.com/OCT/19107B/CodeWeb1.doc
Bài đọc thêm :
http://utbinh.com/OCT/19107B/MicrosoftExpression.docx(355KB)
http://utbinh.com/OCT/19107B/MicrosoftExpression.doc(396KB)
NGÀY 20.10.2007 :
2.EXPRESSION WEB 2007 : TK WEB HTML ĐƠN GIẢN 2.
http://utbinh.com/OCT/20107/web2.doc
DOC 508 KB – JPG 1160 KB
Kết Quả Thực Tập :
http://utbinh.com/OCT/20107/web2/index.htm
http://utbinh.com/OCT/20107/web2/web2.html
Bài Đọc thêm :
http://utbinh.com/OCT/20107/web2/Save.dot(50KB)
http://utbinh.com/OCT/20107/web2/SAVE.doc(35KB)
Download Hình về Thực tập :
http://utbinh.com/OCT/20107/web2/images/1.jpg
http://utbinh.com/OCT/20107/web2/images/2.jpg
http://utbinh.com/OCT/20107/web2/images/3.jpg
http://utbinh.com/OCT/20107/web2/images/4.jpg
HOST FREE : WWW.FREEWEBTOWN.COM
Hướng dẫn sử dụng HOST Fre : www.freewebtown.com http://www.freewebtown.com/utbinh60/SEPTEMBER/freewebtown/freewebtown.doc
NGÀY 23.10.2007 :
3.EXPRESSION WEB 2007 : TK WEB HTML CHÈN TABLE
http://utbinh.com/OCT/23107/table1.doc
http://utbinh.com/OCT/23107/web3/index.htm
http://utbinh.com/OCT/web3.html
Xem Tẩy Sạn trong gan , Mật :
http://utbinh.com/OCT/21107/tayganmat.doc
Xem tạo Web Album trong PS CS3 :
http://utbinh.com/OCT/22107/webalbum.doc
Hứong dẫn Bơm Mực In :
http://utbinh.com/OCT/22107/mayin.doc
Download Internet manager 5.11 Buil 8
http://utbinh.com/OCT/22107/idm.docx
Lý do không hiện Hình :
http://utbinh.com/OCT/22107/hinh.docx
Hình thực tập utbinh :
http://utbinh.com/OCT/utbinh.jpg
Ngày 25.10.2007 :
4.EXPRESSION WEB 2007 : TK WEB HTML CHÈN TABLE 2
http://utbinh.com/OCT/25107/table2.doc
DOC 1573 KB – JPG 2214 KB .
Kết Quả Thực Tập :
http://utbinh.com/OCT/25107/web4/index.htm
Hình Thực tập :
http://utbinh.com/OCT/25107/web4/images/Spider.gif
http://utbinh.com/OCT/25107/web4/images/ub2.jpg
http://utbinh.com/OCT/25107/web4/images/ub1.jpg
NGÀY 26.10.2007 :
5.EXPRESSION WEB 2007 : Thiết kế Web Frames Pages 1
http://utbinh.com/OCT/26107/framespages1.doc
DOC 2540 KB – JPG 2060 KB
Kết Quả Thực Tập :
http://utbinh.com/OCT/26107/web5/index.htm
NGÀY 30.10.2007 :
6.EXPRESSION WEB 2007 : Banner Gift và Liên Kế Các Trang Webs .
http://utbinh.com/OCT/30107/web6.doc
DOC 650 KB – JPG 1151 KB
KẾT QUẢ THỰC TẬP :
http://utbinh.com/OCT/web5/index.htm
http://utbinh.com/OCT/web6/index.htm
NGÀY 19.10.2006 :
17.Banner GIF Animator 4.5
http://utbinh.com/OCTOBER/bai17/bannergif.doc
DOC 650 KB – JPG 894 KB
Kết Quả Thực Tập : 19 KB
http://utbinh.com/OCTOBER/bai17/bannergif.gif
Tải Soft về :1.86MB
http://utbinh.com/OCTOBER/bai17/BannerGIFAnimator4.5.rar
NGÀY 18.1.2008 :
7.EXPRESSION WEB 20007 : GIAO DIỆN 1
http://www.utbinh.com/JAN08/180108/giaodien1.doc
http://www.utbinh.com/JAN08/180108/giaodien1.pdf
[img]http://download96.mediafire.com/jn0enjn4dwdg/czfzztmmalh/giaodien1.jpg[/img]
http://download96.mediafire.com/jn0enjn4dwdg/czfzztmmalh/giaodien1.jpg
http://download96.mediafire.com/cn1b2wjdmobg/amvdrdasyo8/giaodien1.doc
http://download96.mediafire.com/mxyxt52oqbog/0z941awxin0/TK+WEB.pdf
DOC 1240 – PDF 1005 KB – JPG 1819
NGÀY 22.1.2008:
8.EXPRESSION WEB 2007 : Ô TÁC VỤ - THANH CÔNG CỤ .
http://www.utbinh.com/JAN08/220108/thanhcongcu.doc
http://www.utbinh.com/JAN08/220108/thanhcongcu.pdf
DOC 1.56 MB – PDF 1.20 MB – JPG 0.99 MB
NGÀY 6.2.2008 :
9.EXPRESSION WEB : TẠO WEB CÓ 1 TRANG
http://utbinh.com/FEB08/060208/EXPRESSIONWEB9.doc
http://utbinh.com/FEB08/060208/EXPRESSIONWEB9.pdf
DOC 551 KB – PDF 456 KB – JPG 1.23 MB
Tìm hiểu CPU 1.00 MB :
http://utbinh.com/FEB08/060208/CPU.docx
Rapidshare, Megaupload 622 KB :
http://utbinh.com/FEB08/060208/rapidshare.doc
Thiết Kế Web 314 KB :
http://utbinh.com/FEB08/060208/ThietKeWeb.doc
Slide Show Tết mậu Tý 3.30 MB : http://utbinh.com/FEB08/060208/TetMauTy2008.pps
Slide Show : Chợ Giồng Ông Tố sang 26 Chạp 2.2.2008 , 23.09 MB :
http://download207.mediafire.com/wjakglim333g/8jltmxh4w0y/GiongOngTo26Chap.exe
Slide Show Bush ngày 2.2.2008 dunglượng 21.03 MB :
http://download135.mediafire.com/mtezwmyw2nag/4dsmdzc8xtw/bush+2.2.2008.wmv
Thiên Kim doạt giải nhất cuộc thi : QUỐC PHỤC VIỆT NAM tại Australia, Bang Melborne.
Mời các bạn nhấp lên Link sau đây để xem File Slide Show hình ảnh cuộc thi nầy , dung lượng 21.74 MB . File nầy được tạo bằng Chương Trình Pictures To Exe :
http://download34.mediafire.com/zme1xt3nttvg/beptznnn9id/ThienKim.exe
http://www.utbinh.com/FEB08/ThienKim.exe
Trên 600 Tutorials Photoshop : http://ktcn4rum.net/khkt/
Trang Biếm Họa rất hay : http://biemhoa.net/biemhoa/home.php
NGÀY 6.2.2008 ( Mùng 30 ĐINH HỢI lúc 22 Giờ ):
Utbinh mến chúc các bạn Forums năm mới an khang , thịnh vượng và hạnh phúc

[img]http://utbinh.com/FEB08/chuctet2008.JPG[/img]
Slide Show Tết mậu Tý 3.30 MB : http://utbinh.com/FEB08/060208/TetMauTy2008.pps
Tất cả tài liệu học tập :
http://www.tinhocthuchanh.com/index.php?page_id=50
Video clip mot em be gai Viet Nam 8 tuoi(sanh tai North Carolina) noi duoc 11 thu tieng va da sang tac duoc 44 ban nhac va dang sang tac ban thu 45.
Hay click vao tung youtube mot de xem tung ngon ngu va nhac do be sang tac.
http://www.youtube. com/watch? v=ZZOPI7DzfUY&feature=related
Trang Blog có nhiều Bài hay : http://www.trangnhat.net/
NGÀY 6.2.2008 ( Mùng 30 ĐINH HỢI lúc 22 Giờ ):
Utbinh mến chúc các bạn Forums năm mới an khang , thịnh vượng và hạnh phúc

[img]http://utbinh.com/FEB08/chuctet2008.JPG[/img]
Slide Show Tết mậu Tý 3.30 MB : http://utbinh.com/FEB08/060208/TetMauTy2008.pps
NGÀY 6.2.2008 :
9.EXPRESSION WEB : TẠO WEB CÓ 1 TRANG
[img]http://utbinh.com/FEB08/060208/EXPRESSIONWEB9.jpg[/img]
http://utbinh.com/FEB08/060208/EXPRESSIONWEB9.jpg
http://utbinh.com/FEB08/060208/EXPRESSIONWEB9.doc
http://utbinh.com/FEB08/060208/EXPRESSIONWEB9.pdf
DOC 551 KB – PDF 456 KB – JPG 1.23 MB
Tìm hiểu CPU 1.00 MB :
http://utbinh.com/FEB08/060208/CPU.docx
Rapidshare, Megaupload 622 KB :
http://utbinh.com/FEB08/060208/rapidshare.doc
Thiết Kế Web 314 KB :
http://utbinh.com/FEB08/060208/ThietKeWeb.doc
Slide Show Tết mậu Tý 3.30 MB : http://utbinh.com/FEB08/060208/TetMauTy2008.pps
NGÀY 19.10.2007 :
1.EXPRESSION WEB : Thiết kế Web HTML Đơn Giản 1.
http://utbinh.com/OCT/19107B/expressionweb1.doc
DOC 1080 KB – JPG 1110 KB
Kết quả thực tập :
http://utbinh.com/OCT/19107B/ExpressionWeb1.htm
http://utbinh.com/OCT/19107B/web1.html
http://utbinh.com/OCT/19107B/CodeWeb1.doc
Bài đọc thêm :
http://utbinh.com/OCT/19107B/MicrosoftExpression.docx(355KB)
http://utbinh.com/OCT/19107B/MicrosoftExpression.doc(396KB)
NGÀY 20.10.2007 :
2.EXPRESSION WEB 2007 : TK WEB HTML ĐƠN GIẢN 2.
http://utbinh.com/OCT/20107/web2.doc
DOC 508 KB – JPG 1160 KB
Kết Quả Thực Tập :
http://utbinh.com/OCT/20107/web2/index.htm
http://utbinh.com/OCT/20107/web2/web2.html
Bài Đọc thêm :
http://utbinh.com/OCT/20107/web2/Save.dot(50KB)
http://utbinh.com/OCT/20107/web2/SAVE.doc(35KB)
Download Hình về Thực tập :
http://utbinh.com/OCT/20107/web2/images/1.jpg
http://utbinh.com/OCT/20107/web2/images/2.jpg
http://utbinh.com/OCT/20107/web2/images/3.jpg
http://utbinh.com/OCT/20107/web2/images/4.jpg
HOST FREE : WWW.FREEWEBTOWN.COM
Hướng dẫn sử dụng HOST Fre : www.freewebtown.com http://www.freewebtown.com/utbinh60/SEPTEMBER/freewebtown/freewebtown.doc
NGÀY 23.10.2007 :
3.EXPRESSION WEB 2007 : TK WEB HTML CHÈN TABLE
http://utbinh.com/OCT/23107/table1.doc
http://utbinh.com/OCT/23107/web3/index.htm
http://utbinh.com/OCT/web3.html
Xem Tẩy Sạn trong gan , Mật :
http://utbinh.com/OCT/21107/tayganmat.doc
Xem tạo Web Album trong PS CS3 :
http://utbinh.com/OCT/22107/webalbum.doc
Hứong dẫn Bơm Mực In :
http://utbinh.com/OCT/22107/mayin.doc
Download Internet manager 5.11 Buil 8
http://utbinh.com/OCT/22107/idm.docx
Lý do không hiện Hình :
http://utbinh.com/OCT/22107/hinh.docx
Hình thực tập utbinh :
http://utbinh.com/OCT/utbinh.jpg
Ngày 25.10.2007 :
4.EXPRESSION WEB 2007 : TK WEB HTML CHÈN TABLE 2
http://utbinh.com/OCT/25107/table2.doc
DOC 1573 KB – JPG 2214 KB .
Kết Quả Thực Tập :
http://utbinh.com/OCT/25107/web4/index.htm
Hình Thực tập :
http://utbinh.com/OCT/25107/web4/images/Spider.gif
http://utbinh.com/OCT/25107/web4/images/ub2.jpg
http://utbinh.com/OCT/25107/web4/images/ub1.jpg
NGÀY 26.10.2007 :
5.EXPRESSION WEB 2007 : Thiết kế Web Frames Pages 1
http://utbinh.com/OCT/26107/framespages1.doc
DOC 2540 KB – JPG 2060 KB
Kết Quả Thực Tập :
http://utbinh.com/OCT/26107/web5/index.htm
NGÀY 30.10.2007 :
6.EXPRESSION WEB 2007 : Banner Gift và Liên Kế Các Trang Webs .
http://utbinh.com/OCT/30107/web6.doc
DOC 650 KB – JPG 1151 KB
KẾT QUẢ THỰC TẬP :
http://utbinh.com/OCT/web5/index.htm
http://utbinh.com/OCT/web6/index.htm
NGÀY 19.10.2006 :
17.Banner GIF Animator 4.5
http://utbinh.com/OCTOBER/bai17/bannergif.doc
DOC 650 KB – JPG 894 KB
Kết Quả Thực Tập : 19 KB
http://utbinh.com/OCTOBER/bai17/bannergif.gif
Tải Soft về :1.86MB
http://utbinh.com/OCTOBER/bai17/BannerGIFAnimator4.5.rar
NGÀY 18.1.2008 :
7.EXPRESSION WEB 20007 : GIAO DIỆN 1
http://www.utbinh.com/JAN08/180108/giaodien1.doc
http://www.utbinh.com/JAN08/180108/giaodien1.pdf
[img]http://download96.mediafire.com/jn0enjn4dwdg/czfzztmmalh/giaodien1.jpg[/img]
http://download96.mediafire.com/jn0enjn4dwdg/czfzztmmalh/giaodien1.jpg
http://download96.mediafire.com/cn1b2wjdmobg/amvdrdasyo8/giaodien1.doc
http://download96.mediafire.com/mxyxt52oqbog/0z941awxin0/TK+WEB.pdf
DOC 1240 – PDF 1005 KB – JPG 1819
NGÀY 22.1.2008:
8.EXPRESSION WEB 2007 : Ô TÁC VỤ - THANH CÔNG CỤ .
http://www.utbinh.com/JAN08/220108/thanhcongcu.doc
http://www.utbinh.com/JAN08/220108/thanhcongcu.pdf
DOC 1.56 MB – PDF 1.20 MB – JPG 0.99 MB
NGÀY 6.2.2008 :
9.EXPRESSION WEB : TẠO WEB CÓ 1 TRANG
http://utbinh.com/FEB08/060208/EXPRESSIONWEB9.doc
http://utbinh.com/FEB08/060208/EXPRESSIONWEB9.pdf
DOC 551 KB – PDF 456 KB – JPG 1.23 MB
Tìm hiểu CPU 1.00 MB :
http://utbinh.com/FEB08/060208/CPU.docx
Rapidshare, Megaupload 622 KB :
http://utbinh.com/FEB08/060208/rapidshare.doc
Thiết Kế Web 314 KB :
http://utbinh.com/FEB08/060208/ThietKeWeb.doc
Slide Show Tết mậu Tý 3.30 MB : http://utbinh.com/FEB08/060208/TetMauTy2008.pps
NGÀY 5.2.2008 :
29.TUẦN BÁO TIN HỌC 29
CHUYÊN ĐỀ HỌA SĨ BIẾM HỌA NGUYỄN HỮU KHOA
VÀ 40 HÌNH CÁC NHÂN VẬT NỔI TIẾNG MULTIMEDIA
[img]http://utbinh.com/FEB08/050208/TBTH29.jpg[/img]
http://utbinh.com/FEB08/050208/TBTH29.jpg
http://utbinh.com/FEB08/050208/TBTH29.doc
http://utbinh.com/FEB08/050208/TBTH29.pdf
DOC 2.042 KB – PDF 1.760 KB – JPG 706 KB

[img]http://utbinh.com/FEB08/050208/01.jpg[/img]

[img]http://utbinh.com/FEB08/050208/02.jpg[/img]

[img]http://utbinh.com/FEB08/050208/03.jpg[/img]

[img]http://utbinh.com/FEB08/050208/04.jpg[/img]

[img]http://utbinh.com/FEB08/050208/05.jpg[/img]

[img]http://utbinh.com/FEB08/050208/06.jpg[/img]

[img]http://utbinh.com/FEB08/050208/07.jpg[/img]

[img]http://utbinh.com/FEB08/050208/08.jpg[/img]

[img]http://utbinh.com/FEB08/050208/09.jpg[/img]

[img]http://utbinh.com/FEB08/050208/10.jpg[/img]

[img]http://utbinh.com/FEB08/050208/11.jpg[/img]

[img]http://utbinh.com/FEB08/050208/12.jpg[/img]

[img]http://utbinh.com/FEB08/050208/13.jpg[/img]

[img]http://utbinh.com/FEB08/050208/14.jpg[/img]

[img]http://utbinh.com/FEB08/050208/15.jpg[/img]

[img]http://utbinh.com/FEB08/050208/16.jpg[/img]

[img]http://utbinh.com/FEB08/050208/17.jpg[/img]

[img]http://utbinh.com/FEB08/050208/18.jpg[/img]

[img]http://utbinh.com/FEB08/050208/19.jpg[/img]

[img]http://utbinh.com/FEB08/050208/20.jpg[/img]

[img]http://utbinh.com/FEB08/050208/21.jpg[/img]

[img]http://utbinh.com/FEB08/050208/22.jpg[/img]

[img]http://utbinh.com/FEB08/050208/23.jpg[/img]

[img]http://utbinh.com/FEB08/050208/24.jpg[/img]

[img]http://utbinh.com/FEB08/050208/25.jpg[/img]

[img]http://utbinh.com/FEB08/050208/26.jpg[/img]

[img]http://utbinh.com/FEB08/050208/27.jpg[/img]

[img]http://utbinh.com/FEB08/050208/28.jpg[/img]

[img]http://utbinh.com/FEB08/050208/29.jpg[/img]

[img]http://utbinh.com/FEB08/050208/30.jpg[/img]

[img]http://utbinh.com/FEB08/050208/31.jpg[/img]

[img]http://utbinh.com/FEB08/050208/32.jpg[/img]

[img]http://utbinh.com/FEB08/050208/33.jpg[/img]

[img]http://utbinh.com/FEB08/050208/34.jpg[/img]

[img]http://utbinh.com/FEB08/050208/35.jpg[/img]

[img]http://utbinh.com/FEB08/050208/36.jpg[/img]

[img]http://utbinh.com/FEB08/050208/37.jpg[/img]

[img]http://utbinh.com/FEB08/050208/38.jpg[/img]

[img]http://utbinh.com/FEB08/050208/39.jpg[/img]

[img]http://utbinh.com/FEB08/050208/40.jpg[/img]

[img]http://utbinh.com/FEB08/050208/41.jpg[/img]

[img]http://utbinh.com/FEB08/050208/42.jpg[/img]

[img]http://utbinh.com/FEB08/050208/43.jpg[/img]

[img]http://utbinh.com/FEB08/050208/44.jpg[/img]

[img]http://utbinh.com/FEB08/050208/45.jpg[/img]

[img]http://utbinh.com/FEB08/050208/46.jpg[/img]

[img]http://utbinh.com/FEB08/050208/47.jpg[/img]

[img]http://utbinh.com/FEB08/050208/48.jpg[/img]
Mời vào xem bài viết năm trước của utbinh : http://www.cuasotinhoc.vn/lofiversion/index.php/t25139.html
NGÀY 30.1.2008 :
52.WINDOWS LIVE : TẠO BLOG & LƯU TRỮ TRỰC TUYẾN .
[img]http://www.utbinh.com/JAN08/300108/windowlsive1.jpg[/img]
[img]http://www.utbinh.com/JAN08/300108/windowlsive2.jpg[/img]
http://www.utbinh.com/JAN08/300108/windowlsive1.jpg
http://www.utbinh.com/JAN08/300108/windowlsive2.jpg
http://www.utbinh.com/JAN08/300108/windowslive.doc
http://www.utbinh.com/JAN08/300108/windowslive2.doc
http://www.utbinh.com/JAN08/300108/windowslive.pdf
DOC 2.40 Mb – PDF 2.12 MB
Đọc Thêm : MICROSOFT.NET , 167 KB :
http://www.utbinh.com/JAN08/300108/microsoftnet.doc
NGÀY 26.1.2008:
51.PHOTOBUCKET : Lưu Trữ Trực Tuyến Hình và Video
http://www.utbinh.com/JAN08/260108B/photobucket.doc
http://www.utbinh.com/JAN08/260108B/photobucket.pdf
DOC 1.48 MB – PDF 1.38 MB – JPG 1.65 MB
Download : Internet Download Manager 5.12 Build 5 Full , 3.34 Mb :
http://www.utbinh.com/JAN08/260108B/IDM_5.12_Build_5_Full.rar
Downlaod : Picasa 2.7 Build 37.36.0 , 5.93 MB
http://www.utbinh.com/JAN08/260108B/picasaweb-current-setup.exe
Ngày 25.1.2008 :
69.PICASA 2 : Tạo Web Album
http://utbinh.com/JAN08/240108/picasa.doc
http://utbinh.com/JAN08/240108/picasa.pdf
DOC 2676 KB – PDF 1184 KB – JPG 2157 KB
Bài Đọc Thêm , 218 KB :
http://utbinh.com/JAN08/240108/PicasaWebAlbum.doc
Tìm hiểu UBUNTU : http://saylinux.wordpress.com/category/ph%e1%ba%a7n-m%e1%bb%81m/
Trang Đồ Họa Máy Tính : http://www.dvpub.com.vn/forums/ShowPost.aspx?PostID=739
Hướng dẫn sử dụng phần mềm :
http://search.vn-zoom.com/archive/index.php/f-129-p-2.html
NGÀY 05.01.2008 :
49.BOXNET HOST FREE LƯU TRỮ TRỰC TUYẾN
http://www.utbinh.com/JAN08/050108/boxnet.doc
http://www.utbinh.com/JAN08/050108/boxnet.pdf
DOC 944 KB – PDF 671 KB – JPG 822 KB
ĐỌC THÊM :
Box.net ,lưu trữ trực tuyến ,dung lượng 147 KB :
http://www.utbinh.com/JAN08/050108/BOXNETdocthem.doc
Du Lịch Mỷ , dung lượng 3.03 MB :
http://www.utbinh.com/JAN08/050108/DulichMY.doc
Photos Effects , dung lượng 457 KB :
http://www.utbinh.com/JAN08/050108/photoeffects.doc
Tutorials 1 Photoshop , dung lượng 1.06 MB :
http://www.utbinh.com/JAN08/050108/photoshoptutorials1.doc
47.http://mediafire.com
dịch vụ lưu trữ và chia sẻ file trực tuyến với những ưu điểm sau:
- 100% miễn phí.
- Không giới hạn dung lượng lưu trữ
- File upload có thể lên đến 100MB
- Quản lý file, hình ảnh theo thư mục 1 cách trực quan
- Tốc độ tải file nhanh, có thể dùng trình tăng tốc download để hỗ trợ.
- Và nhiều ưu điểm khác.
NGÀY 3.7.2007 :
19.LƯU TRỮ TRỰC TUYẾN 5 GIG VÀ CHIA SẼ : ESNIPS
http://utbinh.com/JULY/bai19/esnips.doc
21.HOST FREE : Hostonmars.com
http://utbinh.com/JULY/bai21/hostonmars.doc
DOC 1838 KB – JPG 2265 KB
NGÀY 5.8.2007 :
25.BOXSTR LƯU TRỮ TRỰC TUYẾN 10 GB UP VÀ 15 GB DOWN
http://boxstr.com/files/5323/boxstr.doc
DOC 967 KB –JPG 1052 KB
NGÀY 24.8.2007 :
28.HOST FREE 1ASPHOST
http://h.1asphost.com/utbinh10/1asphost.doc
DOC 980 KB – JPG 1350 KB.
19. ESNIPS : Lưu trữ và chia sẻ dữ liệu trực tuyến ngày càng là nhu cầu không thể thiếu của người sử dụng Internet. Hiện nay, vừa nổi lên một đại gia rất hào phóng với 5GB lưu trữ miễn phí để chúng ta măc sức Upload và chia sẻ dữ liệu cùng bạn bè và người thân. Đó là eSnips. Thủ tục đăng kí thật đơn giản và miễn phí tại trang chủ http://www.esnips.com/ để sở hữu một tài khoản. Sau đây là những hướng dẫn để bạn có thể sử dụng bộ lưu trữ này một cách hiệu quả hơn .
Ngày 4.2.2008 :
53.WINDOWS LIVE : TAB SPACES VÀ YOUR SPACE.
[img]http://www.utbinh.com/FEB08/040208/windowslive2.jpg[/img]
http://www.utbinh.com/FEB08/040208/windowslive2.jpg
http://www.utbinh.com/FEB08/040208/windowslive2.doc
http://www.utbinh.com/FEB08/040208/windowslive2.pdf
DOC 1.54 MB – PDF 1.12 MB – JPG 1.40 MB
Đọc thêm Các bài Liên quan WINDOWS LIVE 126 KB :
http://www.utbinh.com/FEB08/040208/LinkWindowsLive.doc
Slide Show : Áo Dài Trắng 4.48 MB :
http://www.utbinh.com/FEB08/040208/aodaitrang.pps
NGÀY 30.1.2008 :
52.WINDOWS LIVE : TẠO BLOG & LƯU TRỮ TRỰC TUYẾN .
[img]http://www.utbinh.com/JAN08/300108/windowlsive1.jpg[/img]
[img]http://www.utbinh.com/JAN08/300108/windowlsive2.jpg[/img]
http://www.utbinh.com/JAN08/300108/windowlsive1.jpg
http://www.utbinh.com/JAN08/300108/windowlsive2.jpg
http://www.utbinh.com/JAN08/300108/windowslive.doc
http://www.utbinh.com/JAN08/300108/windowslive2.doc
http://www.utbinh.com/JAN08/300108/windowslive.pdf
DOC 2.40 Mb – PDF 2.12 MB
Đọc Thêm : MICROSOFT.NET , 167 KB :
http://www.utbinh.com/JAN08/300108/microsoftnet.doc
NGÀY 26.1.2008:
51.PHOTOBUCKET : Lưu Trữ Trực Tuyến Hình và Video
http://www.utbinh.com/JAN08/260108B/photobucket.doc
http://www.utbinh.com/JAN08/260108B/photobucket.pdf
DOC 1.48 MB – PDF 1.38 MB – JPG 1.65 MB
Download : Internet Download Manager 5.12 Build 5 Full , 3.34 Mb :
http://www.utbinh.com/JAN08/260108B/IDM_5.12_Build_5_Full.rar
Downlaod : Picasa 2.7 Build 37.36.0 , 5.93 MB
http://www.utbinh.com/JAN08/260108B/picasaweb-current-setup.exe
Ngày 25.1.2008 :
69.PICASA 2 : Tạo Web Album
http://utbinh.com/JAN08/240108/picasa.doc
http://utbinh.com/JAN08/240108/picasa.pdf
DOC 2676 KB – PDF 1184 KB – JPG 2157 KB
Bài Đọc Thêm , 218 KB :
http://utbinh.com/JAN08/240108/PicasaWebAlbum.doc
Tìm hiểu UBUNTU : http://saylinux.wordpress.com/category/ph%e1%ba%a7n-m%e1%bb%81m/
Trang Đồ Họa Máy Tính : http://www.dvpub.com.vn/forums/ShowPost.aspx?PostID=739
Hướng dẫn sử dụng phần mềm :
http://search.vn-zoom.com/archive/index.php/f-129-p-2.html
NGÀY 05.01.2008 :
49.BOXNET HOST FREE LƯU TRỮ TRỰC TUYẾN
http://www.utbinh.com/JAN08/050108/boxnet.doc
http://www.utbinh.com/JAN08/050108/boxnet.pdf
DOC 944 KB – PDF 671 KB – JPG 822 KB
ĐỌC THÊM :
Box.net ,lưu trữ trực tuyến ,dung lượng 147 KB :
http://www.utbinh.com/JAN08/050108/BOXNETdocthem.doc
Du Lịch Mỷ , dung lượng 3.03 MB :
http://www.utbinh.com/JAN08/050108/DulichMY.doc
Photos Effects , dung lượng 457 KB :
http://www.utbinh.com/JAN08/050108/photoeffects.doc
Tutorials 1 Photoshop , dung lượng 1.06 MB :
http://www.utbinh.com/JAN08/050108/photoshoptutorials1.doc
47.http://mediafire.com
dịch vụ lưu trữ và chia sẻ file trực tuyến với những ưu điểm sau:
- 100% miễn phí.
- Không giới hạn dung lượng lưu trữ
- File upload có thể lên đến 100MB
- Quản lý file, hình ảnh theo thư mục 1 cách trực quan
- Tốc độ tải file nhanh, có thể dùng trình tăng tốc download để hỗ trợ.
- Và nhiều ưu điểm khác.
NGÀY 3.7.2007 :
19.LƯU TRỮ TRỰC TUYẾN 5 GIG VÀ CHIA SẼ : ESNIPS
http://utbinh.com/JULY/bai19/esnips.doc
21.HOST FREE : Hostonmars.com
http://utbinh.com/JULY/bai21/hostonmars.doc
DOC 1838 KB – JPG 2265 KB
NGÀY 5.8.2007 :
25.BOXSTR LƯU TRỮ TRỰC TUYẾN 10 GB UP VÀ 15 GB DOWN
http://boxstr.com/files/5323/boxstr.doc
DOC 967 KB –JPG 1052 KB
NGÀY 24.8.2007 :
28.HOST FREE 1ASPHOST
http://h.1asphost.com/utbinh10/1asphost.doc
DOC 980 KB – JPG 1350 KB.
19. ESNIPS : Lưu trữ và chia sẻ dữ liệu trực tuyến ngày càng là nhu cầu không thể thiếu của người sử dụng Internet. Hiện nay, vừa nổi lên một đại gia rất hào phóng với 5GB lưu trữ miễn phí để chúng ta măc sức Upload và chia sẻ dữ liệu cùng bạn bè và người thân. Đó là eSnips. Thủ tục đăng kí thật đơn giản và miễn phí tại trang chủ http://www.esnips.com/ để sở hữu một tài khoản. Sau đây là những hướng dẫn để bạn có thể sử dụng bộ lưu trữ này một cách hiệu quả hơn .
Ngày 4.2.2008 :
53.WINDOWS LIVE : TAB SPACES VÀ YOUR SPACE.
[img]http://www.utbinh.com/FEB08/040208/windowslive2.jpg[/img]
http://www.utbinh.com/FEB08/040208/windowslive2.jpg
http://www.utbinh.com/FEB08/040208/windowslive2.doc
http://www.utbinh.com/FEB08/040208/windowslive2.pdf
DOC 1.54 MB – PDF 1.12 MB – JPG 1.40 MB
Đọc thêm Các bài Liên quan WINDOWS LIVE 126 KB :
http://www.utbinh.com/FEB08/040208/LinkWindowsLive.doc
Slide Show : Áo Dài Trắng 4.48 MB :
http://www.utbinh.com/FEB08/040208/aodaitrang.pps

NGÀY 30.1.2008 :
52.WINDOWS LIVE : TẠO BLOG & LƯU TRỮ TRỰC TUYẾN .
[img]http://www.utbinh.com/JAN08/300108/windowlsive1.jpg[/img]
[img]http://www.utbinh.com/JAN08/300108/windowlsive2.jpg[/img]
http://www.utbinh.com/JAN08/300108/windowlsive1.jpg
http://www.utbinh.com/JAN08/300108/windowlsive2.jpg
http://www.utbinh.com/JAN08/300108/windowslive.doc
http://www.utbinh.com/JAN08/300108/windowslive2.doc
http://www.utbinh.com/JAN08/300108/windowslive.pdf
DOC 2.40 Mb – PDF 2.12 MB
Đọc Thêm : MICROSOFT.NET , 167 KB :
http://www.utbinh.com/JAN08/300108/microsoftnet.doc
NGÀY 26.1.2008:
51.PHOTOBUCKET : Lưu Trữ Trực Tuyến Hình và Video
http://www.utbinh.com/JAN08/260108B/photobucket.doc
http://www.utbinh.com/JAN08/260108B/photobucket.pdf
DOC 1.48 MB – PDF 1.38 MB – JPG 1.65 MB
Download : Internet Download Manager 5.12 Build 5 Full , 3.34 Mb :
http://www.utbinh.com/JAN08/260108B/IDM_5.12_Build_5_Full.rar
Downlaod : Picasa 2.7 Build 37.36.0 , 5.93 MB
http://www.utbinh.com/JAN08/260108B/picasaweb-current-setup.exe
Ngày 25.1.2008 :
69.PICASA 2 : Tạo Web Album
http://utbinh.com/JAN08/240108/picasa.doc
http://utbinh.com/JAN08/240108/picasa.pdf
DOC 2676 KB – PDF 1184 KB – JPG 2157 KB
Bài Đọc Thêm , 218 KB :
http://utbinh.com/JAN08/240108/PicasaWebAlbum.doc
Tìm hiểu UBUNTU : http://saylinux.wordpress.com/category/ph%e1%ba%a7n-m%e1%bb%81m/
Trang Đồ Họa Máy Tính : http://www.dvpub.com.vn/forums/ShowPost.aspx?PostID=739
Hướng dẫn sử dụng phần mềm :
http://search.vn-zoom.com/archive/index.php/f-129-p-2.html
NGÀY 05.01.2008 :
49.BOXNET HOST FREE LƯU TRỮ TRỰC TUYẾN
http://www.utbinh.com/JAN08/050108/boxnet.doc
http://www.utbinh.com/JAN08/050108/boxnet.pdf
DOC 944 KB – PDF 671 KB – JPG 822 KB
ĐỌC THÊM :
Box.net ,lưu trữ trực tuyến ,dung lượng 147 KB :
http://www.utbinh.com/JAN08/050108/BOXNETdocthem.doc
Du Lịch Mỷ , dung lượng 3.03 MB :
http://www.utbinh.com/JAN08/050108/DulichMY.doc
Photos Effects , dung lượng 457 KB :
http://www.utbinh.com/JAN08/050108/photoeffects.doc
Tutorials 1 Photoshop , dung lượng 1.06 MB :
http://www.utbinh.com/JAN08/050108/photoshoptutorials1.doc
47.http://mediafire.com
dịch vụ lưu trữ và chia sẻ file trực tuyến với những ưu điểm sau:
- 100% miễn phí.
- Không giới hạn dung lượng lưu trữ
- File upload có thể lên đến 100MB
- Quản lý file, hình ảnh theo thư mục 1 cách trực quan
- Tốc độ tải file nhanh, có thể dùng trình tăng tốc download để hỗ trợ.
- Và nhiều ưu điểm khác.
NGÀY 3.7.2007 :
19.LƯU TRỮ TRỰC TUYẾN 5 GIG VÀ CHIA SẼ : ESNIPS
http://utbinh.com/JULY/bai19/esnips.doc
21.HOST FREE : Hostonmars.com
http://utbinh.com/JULY/bai21/hostonmars.doc
DOC 1838 KB – JPG 2265 KB
NGÀY 5.8.2007 :
25.BOXSTR LƯU TRỮ TRỰC TUYẾN 10 GB UP VÀ 15 GB DOWN
http://boxstr.com/files/5323/boxstr.doc
DOC 967 KB –JPG 1052 KB
NGÀY 24.8.2007 :
28.HOST FREE 1ASPHOST
http://h.1asphost.com/utbinh10/1asphost.doc
DOC 980 KB – JPG 1350 KB.
19. ESNIPS : Lưu trữ và chia sẻ dữ liệu trực tuyến ngày càng là nhu cầu không thể thiếu của người sử dụng Internet. Hiện nay, vừa nổi lên một đại gia rất hào phóng với 5GB lưu trữ miễn phí để chúng ta măc sức Upload và chia sẻ dữ liệu cùng bạn bè và người thân. Đó là eSnips. Thủ tục đăng kí thật đơn giản và miễn phí tại trang chủ http://www.esnips.com/ để sở hữu một tài khoản. Sau đây là những hướng dẫn để bạn có thể sử dụng bộ lưu trữ này một cách hiệu quả hơn .
Ngày 4.2.2008 :
53.WINDOWS LIVE : TAB SPACES VÀ YOUR SPACE.
[img]http://www.utbinh.com/FEB08/040208/windowslive2.jpg[/img]
http://www.utbinh.com/FEB08/040208/windowslive2.jpg
http://www.utbinh.com/FEB08/040208/windowslive2.doc
http://www.utbinh.com/FEB08/040208/windowslive2.pdf
DOC 1.54 MB – PDF 1.12 MB – JPG 1.40 MB
Đọc thêm Các bài Liên quan WINDOWS LIVE 126 KB :
http://www.utbinh.com/FEB08/040208/LinkWindowsLive.doc
Slide Show : Áo Dài Trắng 4.48 MB :
http://www.utbinh.com/FEB08/040208/aodaitrang.pps

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét